Plaće

Rezultati istraživanja o plaćama u Hrvatskoj

Proveli smo istraživanje koje analizira plaće u Hrvatskoj. Istraživanje smo započeli u 9. mjesecu i više od 30 tisuća osoba je ispunilo anketu o plaćama. Istražili smo plaće prema radnom mjestu, spolu, stručnoj spremi, radnom iskustvu i obrazovanju. Također smo pitali jesu li zadovoljni s plaćom i mogu li plaćom pokriti svoje troškove života.

Ovdje su opširniji rezultati istraživanja, a ovdje je naš Gender Pay Gap izvještaj za Hrvatsku.

A u nastavku su rezultati istraživanja:

 • 79% ispitanika nije zadovoljno sa svojom plaćom.
 • 64 % ispitanika smatra da ne može samostalno sa samo svojom plaćom pokriti troškove života u mjestu u kojem žive.
 • Postoji velika razlika kod plaća između muškaraca i žena. Gender Pay Gap u Hrvatskoj iznosi 23%. Najveća razlika u plaćama se pojavljuje u dobi od 35. do 44. godine, pri čemu muškarci imaju u prosjeku 29% više plaće. Takav jaz je vrlo sličan kao i u drugim državama EU poput Austrije i Njemačke. Gender Pay Gap iz našeg istraživanja je nešto viši nego što to službeni podaci DZS prikazuju. U ovom članku smo objasnili zašto mislimo da je podatak koji objavljuje DZS netočan.
 • Osim direktora i menadžera , najbolje plaće imaju kontrolori leta, piloti, developeri, liječnici, sudci, farmaceuti, pirotehničari, specijalisti za financije, specijalisti za rizike, inženjeri elektrotehnike i automatizacije.
 • Prema smjeru obrazovanja, najviše plaće imaju osobe koje su završile studiji informatike, elektrotehnike, farmacije, strojarstva, financija i medicine.
 • Završeni studiji ima pozitivan utjecaj na visinu plaće. Sve u svemu, osobe s visokom stručnom spremom imaju u prosjeku 40% višu plaću nego osobe sa srednjom stručnom spremom. S višom stručnom spremom plaća je u prosjeku viša 19% u odnosu na srednju stručnu spremu. Ovaj pozitivan učinak na plaće dosljedan je u svim dobnim skupinama, pri čemu se najveće razlike javljaju za onih u dobi od 45 do 54 godine gdje osobe s visokom stručnom spremom imaju 58% višu plaću nego osobe s isključivo srednjom stručnom spremom.
 • Očekivano, plaća raste s brojem godina radnog iskustva, a plaće najbrže narastu u prvih 4 do 6 godina radnog iskustva. Nakon 20 godina radnog iskustva plaća ne nastavlja rasti značajno, a kod osoba sa isključivo srednjom stručnom spremom čak počinje opadati.
 • Osobama s isključivo srednjom stručnom spremom plaća u prosjeku se poveća za 12% nakon 4 do 6 godina radnog iskustva. A nakon 20 godina radnog staža počinje opadati.
 • Osobama s visokom stručnom spremom plaća u prosjeku se poveća za 42% nakon 4 do 6 godina radnog iskustva i nastavlja rasti s radnim iskustvom.
 • Kada se analiziraju plaće prema dobi, istraživanje otkriva da se prosječna plaća stalno povećava između 18. i 44. godine. Međutim, osobe sa srednjom stručnom spremom u dobi od 45 i više godina suočavaju se sa težim radnim uvjetima, pri čemu započinje smanjenje plaće, dok kod osoba s visokom stručnom spremo plaća nastavlja rasti.
 • 27% osoba s visokim i 21% s višim obrazovanjem je zadovoljno sa svojom plaćom, a tek 18% sa srednjom stručnom spremom.
 • Prema zanimanju, najzadovoljniji s plaćom su kontrolori leta, developeri, poslovni analitičari i specijalisti tehničke podrške. Čak su ispred direktora i menadžera. Zanimljivo je da liječnici, iako su među zanimanjima s najvišom plaćom, tek je 16% zadovoljno sa svojom plaćom. A primjerice među sudcima koji su također među najplaćenijim zanimanjima niti jedan nije bio zadovoljan sa svojom plaćom. Najnezadovoljniji s plaćom su sudski zapisničari, prehrambeni tehničari, krojači, dizajneri interijera i urednici.
 • Žene su manje zadovoljne svojom plaćom od muškaraca, pri čemu 26% muškaraca kaže da su zadovoljni u usporedbi sa 18% žena.
 • Najveće nezadovoljstvo (9%) s plaćama osjećaju osobe koje imaju više od 45 godina i srednju stručnu spremu.


Veći postotak žena (62%) je odgovorilo na anketu, u usporedbi s muškarcima (38%).

Sudionici ankete su bili nešto mlađi. Medijan ispitanika je 33 godine, što je malo više od 10 godina manje nego što je prosječna dob zaposlenih u Hrvatskoj.

Postotak ispitanika koji imaju visoku ili višu stručnu spremu iznosi 43%, od čega 61% posjeduje magisteriji.

Također smo analizirali u ovom članku zadovoljstvo s plaćom i ovdje koliko osoba može pokriti troškove života sa samo svojom plaćom.© 2024 Adorio - made withfor