Impresum

CEOs: Josip Burazer i Danijel Burazer

Naposlu Online d.o.o.

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

Trgovački sud u Zagrebu Tt-18/22140-4

MBS: 081180434

OIB: 22980883833

Temeljni kapital: 20.000,00 kn plaćen u cijelosti

Žiro račun Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR0723600001102706235

Kontakt: info@adorio.hr


© 2021 Adorio - made within Croatia