Plaća Dimnjačar

Prosječna plaća

694 EUR

Medijan plaće

697 EUR

Prosječna mjesečna plaća za dimnjačara u Hrvatskoj je 694 EUR neto. Raspon plaće za većinu osoba je između 540 EUR i 730 EUR. Procjena plaće se temelji na uzorku od 8 plaća koje su prikupljene od korisnika u proteklih 12 mjeseci. Prosječna plaća predstavlja aritmetičku sredinu koja se dobiva zbrajanjem vrijednosti članova skupine i dijeljenjem zbroja s brojem pribrojnika.

Koliko je prema vama iznos od 694 EUR točan?

Koliko je prema vama iznos od 694 EUR točan?

Točan Viša Niža

Ispunite upitnik i otkrijte koliko biste trebali zarađivati na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju i drugim parametrima.
Primjer izvještaja

Ispunite upitnik i otkrijte koliko biste trebali zarađivati na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju i drugim parametrima. Primjer izvještaja

Korisnici također pretražuju

Povezana pretraživanja


© 2023 Adorio - made within Croatia