Plaća Elektromonter

Plaća Elektromonter


Prosječna plaća

1.151 EUR

1.151 EUR

Medijan plaća

1.110 EUR

1.110 EUR

Koliko je prema vama iznos od 1.151 EUR točan?

Koliko je prema vama iznos od 1.151 EUR točan?

točan Viša Niža


Prosječna mjesečna plaća za elektromontera u Hrvatskoj iznosi 1.151 EUR neto. Raspon plaće za elektromontera iznosi kod većine zaposlenika između 911 EUR i 1.248 EUR. Ovaj broj predstavlja aritmetičku sredinu svih plaća u zemlji. Važno je napomenuti da odstupajuće vrijednosti poput vrlo visokih ili vrlo niskih plaća mogu utjecati na prosjek te stoga ne predstavlja uvijek najpreciznije iznosi koji zaposlenici najčešće zarađuju. Iz toga razloga se preporuča provesti dodatnu provjeru medijalne plaće i njezinih kvartila kako bi se osigurala pouzdanost podataka. Rasponi plaća mogu se znatno razlikovati ovisno o mnogim važnim čimbenicima, uključujući radno iskustvo, obrazovanje, prebivalište, certifikate i dodatne vještine. Za detaljnije informacije o plaći za elektromontera možete koristiti naš besplatni upitnik za uspoređivanje plaće.

Medijalna plaća za elektromontera u Hrvatskoj iznosi 1.110 EUR neto. Medijalna plaća predstavlja srednju vrijednost kada se sve plaće poredaju od najniže do najviše. U ovom slučaju, srednja plaća za elektromontera u Hrvatskoj iznosi 1.110 EUR neto. To znači da polovica elektromontera zarađuje manje od 1.110 EUR, dok druga polovica zarađuje više od tog iznosa. Medijan je koristan pokazatelj jer nije osjetliv na ekstremne vrijednosti i pruža realniju sliku o tome koliko većina zaposlenih zapravo zarađuje u tom zanimanju.

Najniža plaća za elektromontera u Hrvatskoj iznosi u prosjeku 829 EUR neto. Adorio određuje najnižu plaću kao vrijednost ispod koje se nalazi 10% plaća za elektromontera u Hrvatskoj. Dodatno, donji kvartil plaće za elektromontera iznosi 911 EUR, što označava vrijednost ispod koje se nalazi 25% plaća za elektromontera. Ovi podaci pružaju uvid u razinu najnižih plaća za elektromontera.

Najviša plaća za elektromontera u Hrvatskoj iznosi u prosjeku 1.392 EUR neto. Adorio određuje navišu plaću kao vrijednost iznad koje se nalazi 90% plaća za elektromontera u Hrvatskoj. Dodatno, gornji kvartil plaće za elektromontera iznosi 1.248 EUR, što označava vrijednost iznad koje se nalazi 75% plaća za elektromontera. Ovi podaci pružaju uvid u razinu najviših plaća za elektromontera.

Početna plaća elektromontera u Hrvatskoj iznosi u prosjeku 1.045 EUR, koja postupno raste s radnim iskustvom. S 1-2 godine iskustva, plaća se povećava na 1.092 EUR, a dalje na 1.136 EUR za 2-4 godine iskustva. Za one s 4-6 godina iskustva, prosjek je 1.170 EUR. Elektromonter s 6-10 godina radnog iskustva ima plaću od 1.195 EUR, a oni s preko 20 godina iskustva dosežu u prosjeku 1.213 EUR. Radno iskustvo često je odlučujući faktor koji utječe na visinu plaća u mnogim zanimanjima, uključujući za elektromontera.


Plaća prema radnom iskustvu
Elektromonter, Hrvatska


Često postavljena pitanja

Kako bismo pružili točne i aktualne informacije o plaćama u različitim djelatnostima i zanimanjima, proveli smo opsežno prikupljanje podataka koji se odnose na plaće. Naša metodologija obuhvaća četiri ključna izvora podataka kako bismo osigurali sveobuhvatnost i relevantnost informacija koje dostavljamo našim korisnicima.

Prvi izvor podataka su naši korisnici koji su voljni podijeliti svoje osobne informacije o plaćama, što nam omogućava uvid u stvarne plaće koje se isplaćuju unutar različitih organizacija. Uzimajući u obzir povjerljivost ovih podataka, strogo se pridržavamo etičkih standarda i zakona o privatnosti prilikom njihove obrade i prikazivanja. Korisnički podaci su agregirani i anonimizirani kako bi se osigurala zaštita identiteta svakog pojedinca.

Drugi izvor su oglasi za posao koji su objavljeni na različitim platformama za zapošljavanje. Ovi oglasi često sadrže informacije o očekivanim ili ponuđenim plaćama za određene pozicije. Proučavajući ove oglase, možemo pratiti tržišne trendove i fluktuacije u plaćama koje su poslodavci spremni ponuditi. Ove informacije nam pomažu kod benchmarka za plaće po sektorima i specijalizacijama, a također pružaju uvid u razlike plaća na geografskoj osnovi.

Treći izvor podataka proizlazi iz neposredne suradnje s poslodavcima. Ovaj pristup nam omogućava prikupljanje točnih i ažuriranih informacija o strukturi plaća, dodatcima, benefitima i trendovima u kompenzacijskim paketima koje nude poslodavci. Ova suradnja pruža nam sveobuhvatan uvid u trenutačne prakse nagrađivanja i strategije plaćanja. Takav pristup je neophodan za razumijevanje kompleksnosti tržišta rada i potreba poslodavaca te će pružiti realniju sliku tržišta plaća.

Četvrti izvor podataka su razne javno dostupne baze podataka, uključujući statističke izvještaje, ekonomske analize i studije plaća koje provode vladine agencije, nezavisni istraživački instituti i druge platforme. Ovi podaci su posebno vrijedni jer su obično plod sveobuhvatnih istraživanja i pružaju makroperspektivu na razinu plaća unutar ekonomije. Također, oni su korisni za prilagodbu podataka prikupljenih od korisnika i iz oglasa za posao, pomažući u stvaranju preciznijeg i objektivnijeg prikaza stvarnih plaća.

Naša baza podataka o plaćama je redovito ažurirana i proširena, što osigurava relevantne informacije koje su od pomoći pojedincima u traženju posla, kao i poslodavcima u određivanju konkurentnih plaća. Svjesni smo važnosti preciznosti podataka za odlučivanje o karijeri i pregovaranje o plaćama, te stoga ulažemo značajne napore u provjeru i održavanje kvalitete našeg sadržaja.

Važno je napomenuti da na prosječnu plaću mogu utjecati godine radnog iskustva, stručna sprema, obrazovanje, grad i ekstremne vrijednosti, kao što su vrlo visoke ili vrlo niske plaće.

Za detaljnije informacije o plaći elektromontera, koje obuhvaćaju faktore poput godina radnog iskustva, obrazovanja, županije i ostale parametre, možete koristiti naš besplatni upitnik za uspoređivanje plaće.

Medijan plaće je kao srednji broj u nizu plaća. Zamisli da imamo 9 osoba i svaki od njih zarađuje neku plaću. Ako bismo sve plaće posložili od najmanje do najveće, medijan je ona plaća koja se nalazi točno u sredini tog niza, dakle 5. plaća kad brojimo od najmanje prema najvećoj.

Na primjer, ako imamo ovih 9 plaća: 600 EUR, 700 EUR, 800 EUR, 900 EUR, 1.100 EUR, 1.200 EUR, 1.500 EUR, 2.700 EUR i 3.000 EUR, medijan plaće bio bi 1.100 EUR. To znači da polovica osoba zarađuje manje od 1.100 EUR, a druga polovina zarađuje više od 1.100 EUR.

Medijan plaće često se koristi kao mjera centralne tendencije pri analizi plaća, jer je manje osjetljiv na izuzetke ili ekstremne vrijednosti u usporedbi s aritmetičkom sredinom (prosječnom vrijednošću).

Dakle, medijan je vrijednost koja dijeli skup na dva jednaka dijela, tako da polovina elektromontera ima plaće veće od 1.110 EUR neto, a druga polovina ima plaće manje od 1.110 EUR neto.

Korištenje medijana plaće može biti korisno kako bi se dobila bolja predodžba o tome kolika je "uobičajena" plaća u nekoj skupini ili populaciji, a osobito kada postoje velike varijacije u plaćama.

Donji kvartil plaće za elektromontera iznosi 911 EUR neto. To je vrijednost ispod koje se nalazi 25% plaća za elektromontera u Hrvatskoj. To znači da kod četvrtina zaposlenih na ovom radnom mjestu plaća iznosi manje od 911 EUR. Donji kvartil pomaže razumijeti koliko niske plaće mogu biti za zaposlene kod ovog radnog mjesta.

Gornji kvartil plaće za elektromontera iznosi 1.248 EUR neto. To je vrijednost iznad koje se nalazi 75% plaća za elektromontera u Hrvatskoj. To znači da kod četvrtine zaposlenih na ovom radnom mjestu plaća iznosi više od 1.248 EUR. Gornji kvartil pomaže razumijeti koliko visoke plaće mogu biti za zaposlene kod ovog radnog mjesta.

Ako si zainteresiran električnim uređajima i sustavima te volite rješavati tehničke izazove, možda biste trebali razmisliti o karijeri elektromontera. Elektromonteri su stručnjaci za instalaciju, održavanje i popravak električnih sustava i uređaja u različitim okruženjima, uključujući stambene, komercijalne i industrijske objekte.

Da bi se uspješno nosio s izazovima ovog zanimanja, elektromonter mora posjedovati širok spektar tehničkih znanja i vještina.

Hard skills
  • Instalacija, održavanje i popravak električnih sustava i uređaja
  • Razumijevanje električnih krugova i komponenata
  • Sigurno rukovanje električnim alatima i opremom
  • Čitanje tehničkih crteža i shema
  • Ispravno povezivanje električnih uređaja i sustava
Soft skills
  • Strpljenje i pažljivost pri radu s električnim sustavima
  • Sposobnost rješavanja problema i dijagnosticiranja kvarova
  • Komunikacijske vještine za suradnju s klijentima i kolegama
  • Pouzdanost i odgovornost prema sigurnosti i pravilnom izvođenju posla
  • Timski rad i suradnja s drugim stručnjacima na građevinskim projektima

Da biste postali elektromonter, obično je potrebno završiti strukovnu školu ili tečaj elektromontera. Ova obuka uključuje teorijsko znanje i praktične vještine potrebne za sigurno i učinkovito raditi s električnim sustavima.

Elektromonteri su ključni igrači u građevinskoj industriji i održavanju električne infrastrukture. Njihova budućnost je često stabilna, jer će uvijek biti potrebe za stručnjacima koji mogu instalirati i održavati električne sustave u različitim objektima. Elektromonteri mogu raditi u različitim sektorima, uključujući građevinske tvrtke, elektroinstalaterske tvrtke, energetske kompanije i industrijske postrojenja. Ovisno o specijalizaciji i iskustvu, mogu se baviti raznim zadacima, od instalacije kućnih električnih sustava do održavanja visokonaponskih transformatora. S obzirom na sve veći naglasak na obnovljivim izvorima energije i tehnološkim inovacijama u električnoj industriji, elektromonteri će se morati kontinuirano obrazovati kako bi pratili najnovije trendove i tehnologije.
© 2024 Adorio - made withfor