Plaća Javni bilježnik

Prosječna plaća

923 EUR

Medijan plaće

923 EUR

Prosječna mjesečna plaća za javnog bilježnika u Hrvatskoj je 923 EUR neto. Raspon plaće za većinu osoba je između 863 EUR i 982 EUR. Procjena plaće se temelji na uzorku od 2 plaća koje su prikupljene od korisnika u proteklih 12 mjeseci. Prosječna plaća predstavlja aritmetičku sredinu koja se dobiva zbrajanjem vrijednosti članova skupine i dijeljenjem zbroja s brojem pribrojnika.

Koliko je prema vama iznos od 923 EUR točan?

Koliko je prema vama iznos od 923 EUR točan?

Točan Viša Niža

Ispunite upitnik i otkrijte koliko biste trebali zarađivati na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju i drugim parametrima.
Primjer izvještaja

Ispunite upitnik i otkrijte koliko biste trebali zarađivati na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju i drugim parametrima. Primjer izvještaja

Korisnici također pretražuju


© 2023 Adorio - made within Croatia