Plaća Mornar

Plaća Mornar


Prosječna plaća

1.529 EUR

1.529 EUR

Medijan plaća

1.242 EUR

1.242 EUR

Koliko je prema vama iznos od 1.529 EUR točan?

Koliko je prema vama iznos od 1.529 EUR točan?

točan Viša Niža


Prosječna mjesečna plaća za mornara u Hrvatskoj iznosi 1.529 EUR neto, međutim raspon plaće za mornara iznosi kod većine zaposlenika između 993 EUR i 1.491 EUR. Ovaj broj predstavlja aritmetičku sredinu svih plaća u zemlji. Važno je napomenuti da odstupajuće vrijednosti poput vrlo visokih ili vrlo niskih plaća mogu utjecati na prosjek te stoga ne predstavlja uvijek najpreciznije iznosi koji zaposlenici najčešće zarađuju. Iz toga razloga se preporuča provesti dodatnu provjeru medijalne plaće i njezinih kvartila kako bi se osigurala pouzdanost podataka. Rasponi plaća mogu se znatno razlikovati ovisno o mnogim važnim čimbenicima, uključujući radno iskustvo, obrazovanje, prebivalište, certifikate i dodatne vještine. Za detaljnije informacije o plaći za mornara možete koristiti naš besplatni upitnik za uspoređivanje plaće.

Medijalna plaća za mornara u Hrvatskoj iznosi 1.529 EUR neto. Medijalna plaća predstavlja srednju vrijednost kada se sve plaće poredaju od najniže do najviše. U ovom slučaju, srednja plaća za mornara u Hrvatskoj iznosi 1.242 EUR neto. To znači da polovica mornara zarađuje manje od 1.242 EUR, dok druga polovica zarađuje više od tog iznosa. Medijan je koristan pokazatelj jer nije osjetliv na ekstremne vrijednosti i pruža realniju sliku o tome koliko većina zaposlenih zapravo zarađuje u tom zanimanju.

Donji kvartil plaće za mornara iznosi 993 EUR neto. To je vrijednost ispod koje se nalazi 25% plaća za mornara u Hrvatskoj. To znači da kod četvrtina zaposlenih na ovom radnom mjestu plaća iznosi manje od 993 EUR. Donji kvartil pomaže nam shvatiti koliko niske plaće mogu biti za zaposlene kod ovog radnog mjesta.

Gornji kvartil plaće za mornara iznosi 1.491 EUR neto. To je vrijednost iznad koje se nalazi 75% plaća za mornara u Hrvatskoj. To znači da četvrtina zaposlenih na ovom radnom mjestu zarađuje više od 1.491 EUR. Gornji kvartil daje nam predstavu o tome koliko visoka može biti plaća za zaposlene kod ovog radnog mjesta.

Radno iskustvo često je odlučujući faktor koji utječe na visinu plaća u mnogim zanimanjima, uključujući za mornara.

0-1 godina radnog iskustva (1.297 EUR): Početna plaća za mornara iznosi prosječno 1.297 EUR. Na početku karijere, plaće za mornara obično su niže. To je razumljivo jer se u ovoj fazi stječu osnovna znanja i vještine potrebne za posao.

1-2 godine radnog iskustva (1.359 EUR): S dodatnom godinom radnog iskustva, plaće za mornara rastu. To ukazuje na postupno povećanje plaće kako se stječe više praktičnog radnog iskustva.

2-4 godine radnog iskustva (1.459 EUR): Mornar s 2-4 godine radnog iskustva ostvaruju prosječno više plaće, što pokazuje da se angažiranost i razvoj karijere isplate u ovoj fazi karijere.

4-6 godine radnog iskustva (1.610 EUR): Plaće za mornara nastavljaju rasti kako se stječe više radnog iskustva, a stručnjaci s 4-6 godina radnog iskustva prosječno ostvaruju više plaće od svojih kolega s manje radnog iskustva.

6-10 godine radnog iskustva (1.644 EUR): Ovo je faza u kojoj dolazi do značajnog povećanja plaće. Mornar s 6-10 godina radnog iskustva značajno povećavaju svoju plaću, što odražava dublje razumijevanje i vještine u svom poslu.

10-20 godina radnog iskustva (1.654 EUR): Plaće nastavljaju rasti s radnim iskustvom, a mornar s više od 10 godina radnog iskustva imaa značajno višu plaću u usporedbi s početnicima.

20+ godina radnog iskustva (1.722 EUR): Mornar koji imaju više od 20 godina radnog iskustva ostvaruju najviše prosječne plaće. To odražava njihovo opsežno stručno znanje i značajnu dodanu vrijednost koju takvo dugogodišnje radno iskustvo može donijeti.


Plaća prema radnom iskustvu
Mornar, Hrvatska


Često postavljena pitanja

Kako bismo pružili točne i aktualne informacije o plaćama u različitim djelatnostima i zanimanjima, proveli smo opsežno prikupljanje podataka koji se odnose na plaće. Naša metodologija obuhvaća četiri ključna izvora podataka kako bismo osigurali sveobuhvatnost i relevantnost informacija koje dostavljamo našim korisnicima.

Prvi izvor podataka su naši korisnici koji su voljni podijeliti svoje osobne informacije o plaćama, što nam omogućava uvid u stvarne plaće koje se isplaćuju unutar različitih organizacija. Uzimajući u obzir povjerljivost ovih podataka, strogo se pridržavamo etičkih standarda i zakona o privatnosti prilikom njihove obrade i prikazivanja. Korisnički podaci su agregirani i anonimizirani kako bi se osigurala zaštita identiteta svakog pojedinca.

Drugi izvor su oglasi za posao koji su objavljeni na različitim platformama za zapošljavanje. Ovi oglasi često sadrže informacije o očekivanim ili ponuđenim plaćama za određene pozicije. Proučavajući ove oglase, možemo pratiti tržišne trendove i fluktuacije u plaćama koje su poslodavci spremni ponuditi. Ove informacije nam pomažu kod benchmarka za plaće po sektorima i specijalizacijama, a također pružaju uvid u razlike plaća na geografskoj osnovi.

Treći izvor podataka proizlazi iz neposredne suradnje s poslodavcima. Ovaj pristup nam omogućava prikupljanje točnih i ažuriranih informacija o strukturi plaća, dodatcima, benefitima i trendovima u kompenzacijskim paketima koje nude poslodavci. Ova suradnja pruža nam sveobuhvatan uvid u trenutačne prakse nagrađivanja i strategije plaćanja. Takav pristup je neophodan za razumijevanje kompleksnosti tržišta rada i potreba poslodavaca te će pružiti realniju sliku tržišta plaća.

Četvrti izvor podataka su razne javno dostupne baze podataka, uključujući statističke izvještaje, ekonomske analize i studije plaća koje provode vladine agencije, nezavisni istraživački instituti i druge platforme. Ovi podaci su posebno vrijedni jer su obično plod sveobuhvatnih istraživanja i pružaju makroperspektivu na razinu plaća unutar ekonomije. Također, oni su korisni za prilagodbu podataka prikupljenih od korisnika i iz oglasa za posao, pomažući u stvaranju preciznijeg i objektivnijeg prikaza stvarnih plaća.

Naša baza podataka o plaćama je redovito ažurirana i proširena, što osigurava relevantne informacije koje su od pomoći pojedincima u traženju posla, kao i poslodavcima u određivanju konkurentnih plaća. Svjesni smo važnosti preciznosti podataka za odlučivanje o karijeri i pregovaranje o plaćama, te stoga ulažemo značajne napore u provjeru i održavanje kvalitete našeg sadržaja.

Važno je napomenuti da na prosječnu plaću mogu utjecati godine radnog iskustva, stručna sprema, obrazovanje, grad i ekstremne vrijednosti, kao što su vrlo visoke ili vrlo niske plaće.

Za detaljnije informacije o plaći mornara, koje obuhvaćaju faktore poput godina radnog iskustva, obrazovanja, županije i ostale parametre, možete koristiti naš besplatni upitnik za uspoređivanje plaće.

Medijan plaće je kao srednji broj u nizu plaća. Zamisli da imamo 9 osoba i svaki od njih zarađuje neku plaću. Ako bismo sve plaće posložili od najmanje do najveće, medijan je ona plaća koja se nalazi točno u sredini tog niza, dakle 5. plaća kad brojimo od najmanje prema najvećoj.

Na primjer, ako imamo ovih 9 plaća: 600 EUR, 700 EUR, 800 EUR, 900 EUR, 1.100 EUR, 1.200 EUR, 1.500 EUR, 2.700 EUR i 3.000 EUR, medijan plaće bio bi 1.100 EUR. To znači da polovica osoba zarađuje manje od 1.100 EUR, a druga polovina zarađuje više od 1.100 EUR.

Medijan plaće često se koristi kao mjera centralne tendencije pri analizi plaća, jer je manje osjetljiv na izuzetke ili ekstremne vrijednosti u usporedbi s aritmetičkom sredinom (prosječnom vrijednošću).

Dakle, medijan je vrijednost koja dijeli skup na dva jednaka dijela, tako da polovina mornara ima plaće veće od 1.242 EUR neto, a druga polovina ima plaće manje od 1.242 EUR neto.

Korištenje medijana plaće može biti korisno kako bi se dobila bolja predodžba o tome kolika je "uobičajena" plaća u nekoj skupini ili populaciji, a osobito kada postoje velike varijacije u plaćama.

Voliš more, avanture i širine oceana? Još od djetinjstva, sanjao si o putovanjima u nepoznate krajeve svijeta? Kao mornar, ti si ključna figura na brodu, bez obzira na to radi li se o trgovačkom brodu, kruzeru ili ribarskoj lađi. Sudjeluješ u svim aktivnostima na brodu, od održavanja i popravaka, do navigacije i komunikacije. Tvoja odgovornost je osigurati da brod sigurno plovi i da se sva posada osjeća ugodno tijekom plovidbe.

Biti mornar nije samo posao, već način života. Zahtijeva od tebe da budeš snalažljiv, samopouzdan i spreman na nepredvidive situacije koje more može donijeti. Moraš poznavati osnove navigacije, komunikacije i prve pomoći. Kao mornar, surađuješ s ostatkom posade kako bi osigurao sigurnost i efikasnost svakog putovanja.

Hard skills
  • Navigacija i upravljanje brodom
  • Poznavanje sigurnosnih procedura na moru
  • Prva pomoć
  • Komunikacijski sustavi na brodu
Soft skills
  • Teamwork
  • Odlučnost i snalažljivost
  • Strpljivost i sposobnost prilagodbe
  • Odgovornost i pouzdanost

Da bi postao mornar, potrebno je završiti pomorsku školu ili akademiju.

Unatoč razvoju tehnologije i automatizaciji, potreba za kvalificiranim mornarima nikada neće nestati. Svaki brod treba iskusnu posadu koja zna kako reagirati u svakoj situaciji. Iako je posao zahtjevan i često od tebe traži da budeš daleko od obitelji i prijatelja, nudi ti priliku vidjeti svijet i upoznati različite kulture. S vremenom i iskustvom možeš napredovati u više pozicije, poput kapetana ili časnika na brodu. Ako voliš more, ovaj posao ti pruža priliku da ga svakodnevno doživljavaš na jedinstven i izazovan način.
© 2024 Adorio - made withfor