Plaća Obućar

Plaća Obućar


Prosječna plaća

825 EUR

825 EUR

Medijan plaća

798 EUR

798 EUR

Koliko je prema vama iznos od 825 EUR točan?

Koliko je prema vama iznos od 825 EUR točan?

točan Viša Niža


Prosječna mjesečna plaća za obućara u Hrvatskoj iznosi 825 EUR neto. Raspon plaće za obućara iznosi kod većine zaposlenika između 662 EUR i 911 EUR. Ovaj broj predstavlja aritmetičku sredinu svih plaća u zemlji. Važno je napomenuti da odstupajuće vrijednosti poput vrlo visokih ili vrlo niskih plaća mogu utjecati na prosjek te stoga ne predstavlja uvijek najpreciznije iznosi koji zaposlenici najčešće zarađuju. Iz toga razloga se preporuča provesti dodatnu provjeru medijalne plaće i njezinih kvartila kako bi se osigurala pouzdanost podataka. Rasponi plaća mogu se znatno razlikovati ovisno o mnogim važnim čimbenicima, uključujući radno iskustvo, obrazovanje, prebivalište, certifikate i dodatne vještine. Za detaljnije informacije o plaći za obućara možete koristiti naš besplatni upitnik za uspoređivanje plaće.

Medijalna plaća za obućara u Hrvatskoj iznosi 798 EUR neto. Medijalna plaća predstavlja srednju vrijednost kada se sve plaće poredaju od najniže do najviše. U ovom slučaju, srednja plaća za obućara u Hrvatskoj iznosi 798 EUR neto. To znači da polovica obućara zarađuje manje od 798 EUR, dok druga polovica zarađuje više od tog iznosa. Medijan je koristan pokazatelj jer nije osjetliv na ekstremne vrijednosti i pruža realniju sliku o tome koliko većina zaposlenih zapravo zarađuje u tom zanimanju.

Najniža plaća za obućara u Hrvatskoj iznosi u prosjeku 624 EUR neto. Adorio određuje najnižu plaću kao vrijednost ispod koje se nalazi 10% plaća za obućara u Hrvatskoj. Dodatno, donji kvartil plaće za obućara iznosi 662 EUR, što označava vrijednost ispod koje se nalazi 25% plaća za obućara. Ovi podaci pružaju uvid u razinu najnižih plaća za obućara.

Najviša plaća za obućara u Hrvatskoj iznosi u prosjeku 1.076 EUR neto. Adorio određuje navišu plaću kao vrijednost iznad koje se nalazi 90% plaća za obućara u Hrvatskoj. Dodatno, gornji kvartil plaće za obućara iznosi 911 EUR, što označava vrijednost iznad koje se nalazi 75% plaća za obućara. Ovi podaci pružaju uvid u razinu najviših plaća za obućara.

Početna plaća obućara u Hrvatskoj iznosi u prosjeku 743 EUR, koja postupno raste s radnim iskustvom. S 1-2 godine iskustva, plaća se povećava na 779 EUR, a dalje na 809 EUR za 2-4 godine iskustva. Za one s 4-6 godina iskustva, prosjek je 846 EUR. Obućar s 6-10 godina radnog iskustva ima plaću od 853 EUR, a oni s preko 20 godina iskustva dosežu u prosjeku 916 EUR. Radno iskustvo često je odlučujući faktor koji utječe na visinu plaća u mnogim zanimanjima, uključujući za obućara.


Plaća prema radnom iskustvu
Obućar, Hrvatska


Često postavljena pitanja

Kako bismo pružili točne i aktualne informacije o plaćama u različitim djelatnostima i zanimanjima, proveli smo opsežno prikupljanje podataka koji se odnose na plaće. Naša metodologija obuhvaća četiri ključna izvora podataka kako bismo osigurali sveobuhvatnost i relevantnost informacija koje dostavljamo našim korisnicima.

Prvi izvor podataka su naši korisnici koji su voljni podijeliti svoje osobne informacije o plaćama, što nam omogućava uvid u stvarne plaće koje se isplaćuju unutar različitih organizacija. Uzimajući u obzir povjerljivost ovih podataka, strogo se pridržavamo etičkih standarda i zakona o privatnosti prilikom njihove obrade i prikazivanja. Korisnički podaci su agregirani i anonimizirani kako bi se osigurala zaštita identiteta svakog pojedinca.

Drugi izvor su oglasi za posao koji su objavljeni na različitim platformama za zapošljavanje. Ovi oglasi često sadrže informacije o očekivanim ili ponuđenim plaćama za određene pozicije. Proučavajući ove oglase, možemo pratiti tržišne trendove i fluktuacije u plaćama koje su poslodavci spremni ponuditi. Ove informacije nam pomažu kod benchmarka za plaće po sektorima i specijalizacijama, a također pružaju uvid u razlike plaća na geografskoj osnovi.

Treći izvor podataka proizlazi iz neposredne suradnje s poslodavcima. Ovaj pristup nam omogućava prikupljanje točnih i ažuriranih informacija o strukturi plaća, dodatcima, benefitima i trendovima u kompenzacijskim paketima koje nude poslodavci. Ova suradnja pruža nam sveobuhvatan uvid u trenutačne prakse nagrađivanja i strategije plaćanja. Takav pristup je neophodan za razumijevanje kompleksnosti tržišta rada i potreba poslodavaca te će pružiti realniju sliku tržišta plaća.

Četvrti izvor podataka su razne javno dostupne baze podataka, uključujući statističke izvještaje, ekonomske analize i studije plaća koje provode vladine agencije, nezavisni istraživački instituti i druge platforme. Ovi podaci su posebno vrijedni jer su obično plod sveobuhvatnih istraživanja i pružaju makroperspektivu na razinu plaća unutar ekonomije. Također, oni su korisni za prilagodbu podataka prikupljenih od korisnika i iz oglasa za posao, pomažući u stvaranju preciznijeg i objektivnijeg prikaza stvarnih plaća.

Naša baza podataka o plaćama je redovito ažurirana i proširena, što osigurava relevantne informacije koje su od pomoći pojedincima u traženju posla, kao i poslodavcima u određivanju konkurentnih plaća. Svjesni smo važnosti preciznosti podataka za odlučivanje o karijeri i pregovaranje o plaćama, te stoga ulažemo značajne napore u provjeru i održavanje kvalitete našeg sadržaja.

Važno je napomenuti da na prosječnu plaću mogu utjecati godine radnog iskustva, stručna sprema, obrazovanje, grad i ekstremne vrijednosti, kao što su vrlo visoke ili vrlo niske plaće.

Za detaljnije informacije o plaći obućara, koje obuhvaćaju faktore poput godina radnog iskustva, obrazovanja, županije i ostale parametre, možete koristiti naš besplatni upitnik za uspoređivanje plaće.

Medijan plaće je kao srednji broj u nizu plaća. Zamisli da imamo 9 osoba i svaki od njih zarađuje neku plaću. Ako bismo sve plaće posložili od najmanje do najveće, medijan je ona plaća koja se nalazi točno u sredini tog niza, dakle 5. plaća kad brojimo od najmanje prema najvećoj.

Na primjer, ako imamo ovih 9 plaća: 600 EUR, 700 EUR, 800 EUR, 900 EUR, 1.100 EUR, 1.200 EUR, 1.500 EUR, 2.700 EUR i 3.000 EUR, medijan plaće bio bi 1.100 EUR. To znači da polovica osoba zarađuje manje od 1.100 EUR, a druga polovina zarađuje više od 1.100 EUR.

Medijan plaće često se koristi kao mjera centralne tendencije pri analizi plaća, jer je manje osjetljiv na izuzetke ili ekstremne vrijednosti u usporedbi s aritmetičkom sredinom (prosječnom vrijednošću).

Dakle, medijan je vrijednost koja dijeli skup na dva jednaka dijela, tako da polovina obućara ima plaće veće od 798 EUR neto, a druga polovina ima plaće manje od 798 EUR neto.

Korištenje medijana plaće može biti korisno kako bi se dobila bolja predodžba o tome kolika je "uobičajena" plaća u nekoj skupini ili populaciji, a osobito kada postoje velike varijacije u plaćama.

Donji kvartil plaće za obućara iznosi 662 EUR neto. To je vrijednost ispod koje se nalazi 25% plaća za obućara u Hrvatskoj. To znači da kod četvrtina zaposlenih na ovom radnom mjestu plaća iznosi manje od 662 EUR. Donji kvartil pomaže razumijeti koliko niske plaće mogu biti za zaposlene kod ovog radnog mjesta.

Gornji kvartil plaće za obućara iznosi 911 EUR neto. To je vrijednost iznad koje se nalazi 75% plaća za obućara u Hrvatskoj. To znači da kod četvrtine zaposlenih na ovom radnom mjestu plaća iznosi više od 911 EUR. Gornji kvartil pomaže razumijeti koliko visoke plaće mogu biti za zaposlene kod ovog radnog mjesta.

Ako si fasciniran obućom i cipelama, te voliš raditi s njima, možda je zanimanje obućara pravi izbor za tebe. Obućar je stručnjak za izradu, popravak i prilagodbu obuće. Njihov posao obuhvaća sve, od zamjene potplata i peti do oblikovanja i prilagođavanja cipela prema specifičnim potrebama klijenata.

Obućar treba imati precizne i vješte ruke, dobro oko za detalje i strast prema zanatu.

Hard skills
  • Znanje o različitim materijalima za izradu obuće (koža, guma, tekstil, sintetika)
  • Upotreba različitih alata i strojeva za izradu i popravak obuće
  • Kvalitetno šivanje i popravak šavova
  • Oblikovanje i prilagođavanje obuće prema mjerama klijenata
  • Razumijevanje različitih vrsta obuće (sportska obuća, formalna obuća, cipele za posebne potrebe)
Soft skills
  • Strpljenje i preciznost u radu
  • Kreativnost u dizajniranju i prilagodbi obuće
  • Komunikacijske vještine za suradnju s klijentima
  • Organizacijske vještine za praćenje radnih naloga i rokova
  • Stvaralački pristup rješavanju problema pri popravcima obuće

Da bi postao obućar, možeš završiti srednju školu sa strukovnom izobrazbom u području obućarstva ili se odlučiti za tečajeve i programe obuke koje nude strukovne škole ili obrtničke udruge.

Obućarstvo je tradicionalno zanimanje koje će uvijek biti potrebno. Ljudi će uvijek trebati obuću, a ta obuća će se s vremenom trošiti i oštećivati. To znači da će obućari uvijek imati posla. Iako se industrija obuće mijenja s razvojem tehnologije, obućari koji su spremni prilagoditi se novim materijalima i tehnikama popravka i dalje će biti traženi. Također, sve veći fokus na održivosti i smanjenju otpada može povećati potražnju za obućarima koji su stručni u obnovi i popravku obuće, umjesto da je zamjenjuju novom. Važno je napomenuti da se kao obućar možeš specijalizirati za određene vrste obuće, kao što su sportske cipele, ortopedska obuća ili luksuzna obuća. Specijalizacija može otvoriti dodatne poslovne mogućnosti i pomoći ti izgraditi ime u industriji. Tvoj rad kao obućar može biti izazovan, ali i nagrađujući jer pomažeš ljudima očuvati i produžiti vijek njihove omiljene obuće, čime pridonosiš njihovom udobnosti i ekološkoj svijesti.
© 2024 Adorio - made withfor