Plaća Šef kuhine

Prosječna plaća

7.750 kn

Medijan plaće

7.750 kn

Prosječna mjesečna plaća za šefa kuhine u Hrvatskoj je 7.750 kn neto. Raspon plaće za većinu je između 6.875 kn i 8.625 kn. Procjena plaće se temelji na uzorku od 2 plaća koje su prikupljene od korisnika i oglasa za posao u proteklih 36 mjeseci. Prosječna plaća predstavlja aritmetičku sredinu koja se dobiva zbrajanjem vrijednosti članova skupine i dijeljenjem zbroja s brojem pribrojnika.

Koliko je prema vama iznos od 7.750 kn točan?

Koliko je prema vama iznos od 7.750 kn točan?

Točan Viša Niža

Ispunite upitnik i otkrijte koliko biste trebali zarađivati na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju i drugim parametrima.
Primjer izvještaja

Ispunite upitnik i otkrijte koliko biste trebali zarađivati na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju i drugim parametrima. Primjer izvještaja


© 2022 Adorio - made within Croatia