Plaća Sistem Administrator

Plaća Sistem Administrator


Prosječna plaća

1.452 EUR

1.452 EUR

Medijan plaća

1.375 EUR

1.375 EUR

Koliko je prema vama iznos od 1.452 EUR točan?

Koliko je prema vama iznos od 1.452 EUR točan?

točan Viša Niža


Prosječna mjesečna plaća za sistem administratora u Hrvatskoj iznosi 1.452 EUR neto. Raspon plaće za sistem administratora iznosi kod većine zaposlenika između 1.077 EUR i 1.786 EUR. Ovaj broj predstavlja aritmetičku sredinu svih plaća u zemlji. Važno je napomenuti da odstupajuće vrijednosti poput vrlo visokih ili vrlo niskih plaća mogu utjecati na prosjek te stoga ne predstavlja uvijek najpreciznije iznosi koji zaposlenici najčešće zarađuju. Iz toga razloga se preporuča provesti dodatnu provjeru medijalne plaće i njezinih kvartila kako bi se osigurala pouzdanost podataka. Rasponi plaća mogu se znatno razlikovati ovisno o mnogim važnim čimbenicima, uključujući radno iskustvo, obrazovanje, prebivalište, certifikate i dodatne vještine. Za detaljnije informacije o plaći za sistem administratora možete koristiti naš besplatni upitnik za uspoređivanje plaće.

Medijalna plaća za sistem administratora u Hrvatskoj iznosi 1.375 EUR neto. Medijalna plaća predstavlja srednju vrijednost kada se sve plaće poredaju od najniže do najviše. U ovom slučaju, srednja plaća za sistem administratora u Hrvatskoj iznosi 1.375 EUR neto. To znači da polovica sistem administratora zarađuje manje od 1.375 EUR, dok druga polovica zarađuje više od tog iznosa. Medijan je koristan pokazatelj jer nije osjetliv na ekstremne vrijednosti i pruža realniju sliku o tome koliko većina zaposlenih zapravo zarađuje u tom zanimanju.

Najniža plaća za sistem administratora u Hrvatskoj iznosi u prosjeku 932 EUR neto. Adorio određuje najnižu plaću kao vrijednost ispod koje se nalazi 10% plaća za sistem administratora u Hrvatskoj. Dodatno, donji kvartil plaće za sistem administratora iznosi 1.077 EUR, što označava vrijednost ispod koje se nalazi 25% plaća za sistem administratora. Ovi podaci pružaju uvid u razinu najnižih plaća za sistem administratora.

Najviša plaća za sistem administratora u Hrvatskoj iznosi u prosjeku 2.046 EUR neto. Adorio određuje navišu plaću kao vrijednost iznad koje se nalazi 90% plaća za sistem administratora u Hrvatskoj. Dodatno, gornji kvartil plaće za sistem administratora iznosi 1.786 EUR, što označava vrijednost iznad koje se nalazi 75% plaća za sistem administratora. Ovi podaci pružaju uvid u razinu najviših plaća za sistem administratora.

Početna plaća sistem administratora u Hrvatskoj iznosi u prosjeku 1.233 EUR, koja postupno raste s radnim iskustvom. S 1-2 godine iskustva, plaća se povećava na 1.292 EUR, a dalje na 1.331 EUR za 2-4 godine iskustva. Za one s 4-6 godina iskustva, prosjek je 1.526 EUR. Sistem Administrator s 6-10 godina radnog iskustva ima plaću od 1.567 EUR, a oni s preko 20 godina iskustva dosežu u prosjeku 1.450 EUR. Radno iskustvo često je odlučujući faktor koji utječe na visinu plaća u mnogim zanimanjima, uključujući za sistem administratora.


Plaća prema radnom iskustvu
Sistem Administrator, Hrvatska


Često postavljena pitanja

Kako bismo pružili točne i aktualne informacije o plaćama u različitim djelatnostima i zanimanjima, proveli smo opsežno prikupljanje podataka koji se odnose na plaće. Naša metodologija obuhvaća četiri ključna izvora podataka kako bismo osigurali sveobuhvatnost i relevantnost informacija koje dostavljamo našim korisnicima.

Prvi izvor podataka su naši korisnici koji su voljni podijeliti svoje osobne informacije o plaćama, što nam omogućava uvid u stvarne plaće koje se isplaćuju unutar različitih organizacija. Uzimajući u obzir povjerljivost ovih podataka, strogo se pridržavamo etičkih standarda i zakona o privatnosti prilikom njihove obrade i prikazivanja. Korisnički podaci su agregirani i anonimizirani kako bi se osigurala zaštita identiteta svakog pojedinca.

Drugi izvor su oglasi za posao koji su objavljeni na različitim platformama za zapošljavanje. Ovi oglasi često sadrže informacije o očekivanim ili ponuđenim plaćama za određene pozicije. Proučavajući ove oglase, možemo pratiti tržišne trendove i fluktuacije u plaćama koje su poslodavci spremni ponuditi. Ove informacije nam pomažu kod benchmarka za plaće po sektorima i specijalizacijama, a također pružaju uvid u razlike plaća na geografskoj osnovi.

Treći izvor podataka proizlazi iz neposredne suradnje s poslodavcima. Ovaj pristup nam omogućava prikupljanje točnih i ažuriranih informacija o strukturi plaća, dodatcima, benefitima i trendovima u kompenzacijskim paketima koje nude poslodavci. Ova suradnja pruža nam sveobuhvatan uvid u trenutačne prakse nagrađivanja i strategije plaćanja. Takav pristup je neophodan za razumijevanje kompleksnosti tržišta rada i potreba poslodavaca te će pružiti realniju sliku tržišta plaća.

Četvrti izvor podataka su razne javno dostupne baze podataka, uključujući statističke izvještaje, ekonomske analize i studije plaća koje provode vladine agencije, nezavisni istraživački instituti i druge platforme. Ovi podaci su posebno vrijedni jer su obično plod sveobuhvatnih istraživanja i pružaju makroperspektivu na razinu plaća unutar ekonomije. Također, oni su korisni za prilagodbu podataka prikupljenih od korisnika i iz oglasa za posao, pomažući u stvaranju preciznijeg i objektivnijeg prikaza stvarnih plaća.

Naša baza podataka o plaćama je redovito ažurirana i proširena, što osigurava relevantne informacije koje su od pomoći pojedincima u traženju posla, kao i poslodavcima u određivanju konkurentnih plaća. Svjesni smo važnosti preciznosti podataka za odlučivanje o karijeri i pregovaranje o plaćama, te stoga ulažemo značajne napore u provjeru i održavanje kvalitete našeg sadržaja.

Važno je napomenuti da na prosječnu plaću mogu utjecati godine radnog iskustva, stručna sprema, obrazovanje, grad i ekstremne vrijednosti, kao što su vrlo visoke ili vrlo niske plaće.

Za detaljnije informacije o plaći sistem administratora, koje obuhvaćaju faktore poput godina radnog iskustva, obrazovanja, županije i ostale parametre, možete koristiti naš besplatni upitnik za uspoređivanje plaće.

Medijan plaće je kao srednji broj u nizu plaća. Zamisli da imamo 9 osoba i svaki od njih zarađuje neku plaću. Ako bismo sve plaće posložili od najmanje do najveće, medijan je ona plaća koja se nalazi točno u sredini tog niza, dakle 5. plaća kad brojimo od najmanje prema najvećoj.

Na primjer, ako imamo ovih 9 plaća: 600 EUR, 700 EUR, 800 EUR, 900 EUR, 1.100 EUR, 1.200 EUR, 1.500 EUR, 2.700 EUR i 3.000 EUR, medijan plaće bio bi 1.100 EUR. To znači da polovica osoba zarađuje manje od 1.100 EUR, a druga polovina zarađuje više od 1.100 EUR.

Medijan plaće često se koristi kao mjera centralne tendencije pri analizi plaća, jer je manje osjetljiv na izuzetke ili ekstremne vrijednosti u usporedbi s aritmetičkom sredinom (prosječnom vrijednošću).

Dakle, medijan je vrijednost koja dijeli skup na dva jednaka dijela, tako da polovina sistem administratora ima plaće veće od 1.375 EUR neto, a druga polovina ima plaće manje od 1.375 EUR neto.

Korištenje medijana plaće može biti korisno kako bi se dobila bolja predodžba o tome kolika je "uobičajena" plaća u nekoj skupini ili populaciji, a osobito kada postoje velike varijacije u plaćama.

Donji kvartil plaće za sistem administratora iznosi 1.077 EUR neto. To je vrijednost ispod koje se nalazi 25% plaća za sistem administratora u Hrvatskoj. To znači da kod četvrtina zaposlenih na ovom radnom mjestu plaća iznosi manje od 1.077 EUR. Donji kvartil pomaže razumijeti koliko niske plaće mogu biti za zaposlene kod ovog radnog mjesta.

Gornji kvartil plaće za sistem administratora iznosi 1.786 EUR neto. To je vrijednost iznad koje se nalazi 75% plaća za sistem administratora u Hrvatskoj. To znači da kod četvrtine zaposlenih na ovom radnom mjestu plaća iznosi više od 1.786 EUR. Gornji kvartil pomaže razumijeti koliko visoke plaće mogu biti za zaposlene kod ovog radnog mjesta.

Tvoji roditelji i prijatelji neprestano te pitaju da im postaviš printer, instaliraš novi operativni sustav ili riješiš problem sa Wi-Fi? Za razliku od većine programera, ove stvari su tebi zabavne? Tada ne samo da imaš talent za administratora sustava, nego si možda čak i našao idealan posao za sebe. Kao administrator sustava ili administrator mreže imaš više različitih zadataka oko računala. Na računala povezuješ uređaje kao što su pisači, skeneri i monitori, gradiš mrežu na serveru i provjeravaš jesu li kabeli ispravno postavljeni, kako bi maksimalno uštedio na prostoru. Također instaliraš razne programe i upravljaš bazama podataka. Nakon što je sve postavljeno, odgovoran si za tehničko održavanje kao IT stručnjak. U velikoj organizaciji to može biti puno posla, jer često moraš biti na licu mjesta kada zaposlenik ima problema s računalom ili WLAN iznenada prestane raditi. To također znači da je tvoje radno vrijeme povezano s radnim vremenom ureda u kojem radiš. Osim toga, upravljaš uređajima i softverom, analiziraš moguće probleme i istražuješ nove sustave i programe.

Kao administratoru sustava, prije svega, potrebna ti je tehnička ekspertiza o različitim uređajima koji su potrebni u tvom poslovanju. Osim toga, trebaš biti upoznat s operativnim sustavima, serverima i aplikacijskim programima, te ih moći instalirati i održavati. Također se možeš specijalizirati u sustave kao što je Windows ili MacOS. Ovisno o tome koliko je tvrtka velika, može biti potrebno odraditi i druge zadatke, kao što je popravak uređaja za kavu ili praćenje alarmnih sustava. Također, budi svjestan da ćeš imati mnogo posla sa svojim kolegama i moraš im objasniti nove sustave ili programe na jednostavan način.

Hard skills
  • Znanje o operativnim sustavima i serverima
  • Dijagnostika i ispravljanje grešaka
  • Programski jezici
  • Sustavi za upravljanje bazama podataka
Soft skills
  • Odgovornost
  • Diskrecija
  • Orijentiran prema pronalasku rješenja
  • Ljubazan
  • Timski rad

Da biste postali sistem administrator, obično je potrebno poznavanje informatičkih sustava i mreža te praktično iskustvo u održavanju IT infrastrukture.

Kao administrator IT sustava, imaš vrlo dobre mogućnosti zapošljavanja. IT profesionalci su općenito vrlo traženi jer tehnologija neprestano postaje sve složenija i potrebna je osoba koja ima znanje i sposobnost pomoći drugima. Gotovo svaka tvrtka danas ima barem jednu - ovisno o veličini tvrtke i nekoliko - administratora sustava. Budući da se većina posla danas odvija putem računala - a poznato je da ne rade uvijek ono što mi želimo ? potrebni su ljudi koji će brzo pronaći rješenja za probleme. Administratori IT sustava također rade u različitim tvrtkama. Od obrtništva do uslužnih tvrtki i industrije, imaš različite radne okoline. Usput rečeno, većina stručnjaka u ovom području su novi, budući da ne postoji posebna obuka za administratore sustava. Kako se hardver i softver razvijaju vrlo brzo, trebao bi biti oprezan kako bi uvijek bio u tijeku i proširio svoju stručnost u skladu s tim.
© 2024 Adorio - made withfor