Plaća Stolar

Plaća Stolar


Prosječna plaća

1.013 EUR

1.013 EUR

Medijan plaća

993 EUR

993 EUR

Koliko je prema vama iznos od 1.013 EUR točan?

Koliko je prema vama iznos od 1.013 EUR točan?

točan Viša Niža


Prosječna mjesečna plaća za stolara u Hrvatskoj iznosi 1.013 EUR neto, međutim raspon plaće za stolara iznosi kod većine zaposlenika između 814 EUR i 1.225 EUR. Ovaj broj predstavlja aritmetičku sredinu svih plaća u zemlji. Važno je napomenuti da odstupajuće vrijednosti poput vrlo visokih ili vrlo niskih plaća mogu utjecati na prosjek te stoga ne predstavlja uvijek najpreciznije iznosi koji zaposlenici najčešće zarađuju. Iz toga razloga se preporuča provesti dodatnu provjeru medijalne plaće i njezinih kvartila kako bi se osigurala pouzdanost podataka. Rasponi plaća mogu se znatno razlikovati ovisno o mnogim važnim čimbenicima, uključujući radno iskustvo, obrazovanje, prebivalište, certifikate i dodatne vještine. Za detaljnije informacije o plaći za stolara možete koristiti naš besplatni upitnik za uspoređivanje plaće.

Medijalna plaća za stolara u Hrvatskoj iznosi 1.013 EUR neto. Medijalna plaća predstavlja srednju vrijednost kada se sve plaće poredaju od najniže do najviše. U ovom slučaju, srednja plaća za stolara u Hrvatskoj iznosi 993 EUR neto. To znači da polovica stolara zarađuje manje od 993 EUR, dok druga polovica zarađuje više od tog iznosa. Medijan je koristan pokazatelj jer nije osjetliv na ekstremne vrijednosti i pruža realniju sliku o tome koliko većina zaposlenih zapravo zarađuje u tom zanimanju.

Donji kvartil plaće za stolara iznosi 814 EUR neto. To je vrijednost ispod koje se nalazi 25% plaća za stolara u Hrvatskoj. To znači da kod četvrtina zaposlenih na ovom radnom mjestu plaća iznosi manje od 814 EUR. Donji kvartil pomaže nam shvatiti koliko niske plaće mogu biti za zaposlene kod ovog radnog mjesta.

Gornji kvartil plaće za stolara iznosi 1.225 EUR neto. To je vrijednost iznad koje se nalazi 75% plaća za stolara u Hrvatskoj. To znači da četvrtina zaposlenih na ovom radnom mjestu zarađuje više od 1.225 EUR. Gornji kvartil daje nam predstavu o tome koliko visoka može biti plaća za zaposlene kod ovog radnog mjesta.

Radno iskustvo često je odlučujući faktor koji utječe na visinu plaća u mnogim zanimanjima, uključujući za stolara.

0-1 godina radnog iskustva (919 EUR): Početna plaća za stolara iznosi prosječno 919 EUR. Na početku karijere, plaće za stolara obično su niže. To je razumljivo jer se u ovoj fazi stječu osnovna znanja i vještine potrebne za posao.

1-2 godine radnog iskustva (935 EUR): S dodatnom godinom radnog iskustva, plaće za stolara rastu. To ukazuje na postupno povećanje plaće kako se stječe više praktičnog radnog iskustva.

2-4 godine radnog iskustva (962 EUR): Stolar s 2-4 godine radnog iskustva ostvaruju prosječno više plaće, što pokazuje da se angažiranost i razvoj karijere isplate u ovoj fazi karijere.

4-6 godine radnog iskustva (1.078 EUR): Plaće za stolara nastavljaju rasti kako se stječe više radnog iskustva, a stručnjaci s 4-6 godina radnog iskustva prosječno ostvaruju više plaće od svojih kolega s manje radnog iskustva.

6-10 godine radnog iskustva (1.121 EUR): Ovo je faza u kojoj dolazi do značajnog povećanja plaće. Stolar s 6-10 godina radnog iskustva značajno povećavaju svoju plaću, što odražava dublje razumijevanje i vještine u svom poslu.

10-20 godina radnog iskustva (1.136 EUR): Plaće nastavljaju rasti s radnim iskustvom, a stolar s više od 10 godina radnog iskustva imaa značajno višu plaću u usporedbi s početnicima.

20+ godina radnog iskustva (1.010 EUR): Stolar s više od 20 godina radnog iskustva ostvaruju nadprosječne plaće, ali one su nešto niže u usporedbi s onima koji imaju 6-10 godina radnog iskustva. To sugerira da plaće za stolara variraju tijekom različitih faza dugoročne karijere.


Plaća prema radnom iskustvu
Stolar, Hrvatska


Često postavljena pitanja

Kako bismo pružili točne i aktualne informacije o plaćama u različitim djelatnostima i zanimanjima, proveli smo opsežno prikupljanje podataka koji se odnose na plaće. Naša metodologija obuhvaća četiri ključna izvora podataka kako bismo osigurali sveobuhvatnost i relevantnost informacija koje dostavljamo našim korisnicima.

Prvi izvor podataka su naši korisnici koji su voljni podijeliti svoje osobne informacije o plaćama, što nam omogućava uvid u stvarne plaće koje se isplaćuju unutar različitih organizacija. Uzimajući u obzir povjerljivost ovih podataka, strogo se pridržavamo etičkih standarda i zakona o privatnosti prilikom njihove obrade i prikazivanja. Korisnički podaci su agregirani i anonimizirani kako bi se osigurala zaštita identiteta svakog pojedinca.

Drugi izvor su oglasi za posao koji su objavljeni na različitim platformama za zapošljavanje. Ovi oglasi često sadrže informacije o očekivanim ili ponuđenim plaćama za određene pozicije. Proučavajući ove oglase, možemo pratiti tržišne trendove i fluktuacije u plaćama koje su poslodavci spremni ponuditi. Ove informacije nam pomažu kod benchmarka za plaće po sektorima i specijalizacijama, a također pružaju uvid u razlike plaća na geografskoj osnovi.

Treći izvor podataka proizlazi iz neposredne suradnje s poslodavcima. Ovaj pristup nam omogućava prikupljanje točnih i ažuriranih informacija o strukturi plaća, dodatcima, benefitima i trendovima u kompenzacijskim paketima koje nude poslodavci. Ova suradnja pruža nam sveobuhvatan uvid u trenutačne prakse nagrađivanja i strategije plaćanja. Takav pristup je neophodan za razumijevanje kompleksnosti tržišta rada i potreba poslodavaca te će pružiti realniju sliku tržišta plaća.

Četvrti izvor podataka su razne javno dostupne baze podataka, uključujući statističke izvještaje, ekonomske analize i studije plaća koje provode vladine agencije, nezavisni istraživački instituti i druge platforme. Ovi podaci su posebno vrijedni jer su obično plod sveobuhvatnih istraživanja i pružaju makroperspektivu na razinu plaća unutar ekonomije. Također, oni su korisni za prilagodbu podataka prikupljenih od korisnika i iz oglasa za posao, pomažući u stvaranju preciznijeg i objektivnijeg prikaza stvarnih plaća.

Naša baza podataka o plaćama je redovito ažurirana i proširena, što osigurava relevantne informacije koje su od pomoći pojedincima u traženju posla, kao i poslodavcima u određivanju konkurentnih plaća. Svjesni smo važnosti preciznosti podataka za odlučivanje o karijeri i pregovaranje o plaćama, te stoga ulažemo značajne napore u provjeru i održavanje kvalitete našeg sadržaja.

Važno je napomenuti da na prosječnu plaću mogu utjecati godine radnog iskustva, stručna sprema, obrazovanje, grad i ekstremne vrijednosti, kao što su vrlo visoke ili vrlo niske plaće.

Za detaljnije informacije o plaći stolara, koje obuhvaćaju faktore poput godina radnog iskustva, obrazovanja, županije i ostale parametre, možete koristiti naš besplatni upitnik za uspoređivanje plaće.

Medijan plaće je kao srednji broj u nizu plaća. Zamisli da imamo 9 osoba i svaki od njih zarađuje neku plaću. Ako bismo sve plaće posložili od najmanje do najveće, medijan je ona plaća koja se nalazi točno u sredini tog niza, dakle 5. plaća kad brojimo od najmanje prema najvećoj.

Na primjer, ako imamo ovih 9 plaća: 600 EUR, 700 EUR, 800 EUR, 900 EUR, 1.100 EUR, 1.200 EUR, 1.500 EUR, 2.700 EUR i 3.000 EUR, medijan plaće bio bi 1.100 EUR. To znači da polovica osoba zarađuje manje od 1.100 EUR, a druga polovina zarađuje više od 1.100 EUR.

Medijan plaće često se koristi kao mjera centralne tendencije pri analizi plaća, jer je manje osjetljiv na izuzetke ili ekstremne vrijednosti u usporedbi s aritmetičkom sredinom (prosječnom vrijednošću).

Dakle, medijan je vrijednost koja dijeli skup na dva jednaka dijela, tako da polovina stolara ima plaće veće od 993 EUR neto, a druga polovina ima plaće manje od 993 EUR neto.

Korištenje medijana plaće može biti korisno kako bi se dobila bolja predodžba o tome kolika je "uobičajena" plaća u nekoj skupini ili populaciji, a osobito kada postoje velike varijacije u plaćama.

Piljevina leti svuda oko tebe, miris laka i osjećaj grubog drveta. Nakon nekog vremena, stol se napokon nalazi pred tobom. Ukoliko tražiš posao gdje svoj posao ne vidiš samo na papiru, nego ga možeš vidjeti i opipati, zanimanje stolara moglo bi biti za tebe. Od ugradbenih ormara, neobičnih stolica, polica ili stolova, stolari će se pobrinuti za sve vrste namještaja, te se ne ustručavaš, niti teških zamisli svojih kupaca. Često ćeš biti pozvan izravno u dom ili tvrtku svog kupca kako bi poslušao želje i ideje, nakon čega ćeš izraditi jedan ili više dizajna, te ih predstaviti. Ukoliko se jedan od dizajna svidi tvojem kupcu, proizvesti ćeš proizvod, te ukoliko je potrebno, montirati ga na licu mjesta. Ukoliko radiš za neku stolarsku radnju, koja ima izlog, moguće je da nešto izradiš prema svojim željama, te to onda staviš na prodaju. Osim proizvodnje novih proizvoda, obnavljaš i stari namještaj i stepenice ili popravljaš razbijene prozore i vrata.

Da bi tvoji radovi bili visoke kvalitete, trebao bi znati više nego samo zakucati čavao u drvo. Kao stolar moraš poznavati različite materijale, te znati koja vrsta drva je prikladna za što, jer obično se koristi različito drvo za stepenicu ili neku stolicu. Potrebno je naučiti pravilno rukovati s alatima. Također ćeš morati znati, kako raditi s kojim drvetom, treba li ga prvo nauljiti ili samo šlajfati. Obzirom na razvoj tehnologije, trebaš znati upravljati računalnim programima, koji će ti pomoći napraviti skice i izračune. Ukoliko postaneš samozaposlen, biti će ti potrebno i komercijalno znanje, obzirom da ćeš morati raditi prodaju, voditi računa o računima i logistici. Ponekada ovo zanimanje zahtjeva i tvoju fizičku snagu, pa bi bilo dobro da si u dobroj fizičkoj spremi i vješt s rukama. Jedna od prednosti, je također prostorna imaginacija, koja će ti olakšati tvoj rad. Kao i svi ostali davatelji usluga, ovisiš o klijentima. Tako da i za tebe vrijedi poslovica "kupac je kralj". Kupci su tvoja najveća reklama, jer će te oni, ukoliko su zadovoljni tvojim poslom, preporučiti dalje.

Hard skills
 • Rukovanje CNC programima
 • Znanje o materijalima, posebno drvo
 • Znanje u rukovanju alatima i strojevima
 • Komercijalno znanje
 • Zanatske vještine
Soft skills
 • Dobra fizička sprema
 • Uslužnost prema kupcu
 • Organizacijske vještine
 • Nezavisnost
 • Prostorna imaginacija
 • Kreativnost
 • Vješte ruke
 • Dobra motorika

Stolari obično prolaze kroz obuku ili naukovanje kako bi stekli vještine obrade drva i izrade namještaja.

Dobri radnici u zanatima su uvijek traženi, zbog čega bi tvoja karijera kao stolara mogla biti vrlo pozitivna. Osim mogućnosti zapošljavanja u stolarskim radnjama, postoji i mogućnost zapošljavanja u industriji, no zbog sve veće automatizacije se tamo broj zaposlenih sve više smanjuje. Iako su u ovoj industriji pretežito zaposleni muškarci, sve je veći broj žena, jer su moderni strojevi značajno smanjili fizički pritisak na ovaj posao. Možeš postati i samozaposlen, te u svoj radionici oblikovati sljedeću generaciju stolara, tako što ćeš im prenositi svoje znanje, tehnike, trikove i radnu etiku.
© 2024 Adorio - made withfor