Plaća Tehničar obrade drveta

Prosječna plaća

876 EUR

Medijan plaće

889 EUR

Prosječna mjesečna plaća za tehničara obrade drveta u Hrvatskoj je 876 EUR neto. Raspon plaće za većinu osoba je između 796 EUR i 942 EUR. Procjena plaće se temelji na uzorku od 13 plaća koje su prikupljene od korisnika u proteklih 12 mjeseci. Prosječna plaća predstavlja aritmetičku sredinu koja se dobiva zbrajanjem vrijednosti članova skupine i dijeljenjem zbroja s brojem pribrojnika.

Koliko je prema vama iznos od 876 EUR točan?

Koliko je prema vama iznos od 876 EUR točan?

Točan Viša Niža

Ispunite upitnik i otkrijte koliko biste trebali zarađivati na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju i drugim parametrima.
Primjer izvještaja

Ispunite upitnik i otkrijte koliko biste trebali zarađivati na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju i drugim parametrima. Primjer izvještaja

Korisnici također pretražuju


© 2023 Adorio - made within Croatia