Plaća Voditelj održavanja


Prosječna plaća

1.326 EUR

Medijan plaća

1.261 EUR

Prosječna mjesečna plaća za voditelja održavanja u Hrvatskoj je 1.326 EUR neto, dok je mjesečni medijan plaće 1.261 EUR neto. Raspon plaće za voditelja održavanja je u pravilu kod većine ispitanika između 1.075 EUR i 1.593 EUR. Procjena plaće se temelji na uzorku koji je prikupljen od 37 korisnika u proteklih 12 mjeseci.

Koliko je prema vama iznos od 1.326 EUR točan?

Koliko je prema vama iznos od 1.326 EUR točan?

točan Viša Niža
Ispunite upitnik i otkrijte kolika je plaća drugih osoba na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju, županiji i drugim parametrima.
Ispunite upitnik i otkrijte kolika je plaća drugih osoba na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju, županiji i drugim parametrima.
Često postavljena pitanja

Prosječna plaća je izračunata koristeći podatke o plaćama od 37 voditelja održavanja koji su podijelili informacije o svojim plaćama. Važno je napomenuti da na prosječnu plaću mogu utjecati godine radnog iskustva, stručna sprema, obrazovanje, grad i ekstremne vrijednosti, kao što su vrlo visoke ili vrlo niske plaće. Za detaljnije informacije o plaći voditelja održavanja, koje obuhvaćaju faktore poput godina radnog iskustva, obrazovanja, županije i ostale parametre, možete koristiti naš besplatni upitnik za uspoređivanje plaće.

Medijan plaće je kao srednji broj u nizu plaća. Zamisli da imamo 9 osoba i svaki od njih zarađuje neku plaću. Ako bismo sve plaće posložili od najmanje do najveće, medijan je ona plaća koja se nalazi točno u sredini tog niza, dakle 5. plaća kad brojimo od najmanje prema najvećoj.

Na primjer, ako imamo ovih 9 plaća: 600 EUR, 700 EUR, 800 EUR, 900 EUR, 1.100 EUR, 1.200 EUR, 1.500 EUR, 2.700 EUR i 3.000 EUR, medijan plaće bio bi 1.100 EUR. To znači da polovica osoba zarađuje manje od 1.100 EUR, a druga polovina zarađuje više od 1.100 EUR.

Medijan plaće često se koristi kao mjera centralne tendencije pri analizi plaća, jer je manje osjetljiv na izuzetke ili ekstremne vrijednosti u usporedbi s aritmetičkom sredinom (prosječnom vrijednošću).

Dakle, medijan je vrijednost koja dijeli skup na dva jednaka dijela, tako da polovina voditelja održavanja ima plaće veće od 1.261 EUR neto, a druga polovina ima plaće manje od 1.261 EUR neto.

Korištenje medijana plaće može biti korisno kako bi se dobila bolja predodžba o tome kolika je "uobičajena" plaća u nekoj skupini ili populaciji, a osobito kada postoje velike varijacije u plaćama.

Ako voliš organizaciju, održavanje sustava i rješavanje tehničkih problema, možda bi trebao razmotriti karijeru voditelja održavanja. Voditelji održavanja odgovorni su za planiranje, organizaciju i praćenje svih aktivnosti koje se odnose na održavanje opreme, strojeva, zgrada ili infrastrukture u tvrtkama ili industrijskim postrojenjima.

Voditelj održavanja mora biti tehnološki potkovan, s dobrim razumijevanjem mašina i opreme s kojom radi, ali također mora imati odlične menadžerske i organizacijske vještine.

Hard skills
  • Razumijevanje tehničkih aspekata održavanja opreme ili postrojenja
  • Planiranje preventivnog održavanja
  • Dijagnosticiranje i rješavanje problema
  • Rad s računalnim sustavima za praćenje održavanja
  • Poznavanje zakonodavstva i sigurnosnih standarda
Soft skills
  • Liderstvo i upravljačke vještine
  • Komunikacijske vještine za suradnju s timom i drugim odjelima
  • Organizacijske vještine za učinkovito upravljanje resursima
  • Analitičke vještine za praćenje i poboljšanje procesa održavanja
  • Problemljenje i odlučivanje u stresnim situacijama

Za ulazak u ovo zanimanje, često je potrebno završiti tehničku školu ili fakultet s fokusom na tehničke ili inženjerske discipline. Obrazovanje može varirati ovisno o industrijama, ali poznavanje tehničkih aspekata održavanja je ključno.

Voditelji održavanja igraju ključnu ulogu u očuvanju operativne učinkovitosti tvrtki i postrojenja. Njihove vještine su široko tražene u raznim industrijama, uključujući proizvodnju, energetiku, logistiku, zdravstvo i mnoge druge. Budućnost voditelja održavanja je često stabilna jer će uvijek biti potrebe za održavanjem i poboljšanjem infrastrukture i opreme. Uz rast tehnoloških inovacija, voditelji održavanja također moraju biti spremni prilagoditi se novim sustavima i tehnologijama, što može pružiti nove prilike za napredak u karijeri. Uz to, voditelji održavanja često imaju priliku napredovati u visoke pozicije kao direktori održavanja ili operacija. Stoga, ulaganje u kontinuirano obrazovanje i razvoj vještina može vam pomoći u izgradnji uspješne karijere kao voditelj održavanja.© 2024 Adorio - made withfor Croatia