Plaća Voditelj proizvodnje


Prosječna plaća

1.237 EUR

Medijan plaća

1.195 EUR

Prosječna mjesečna plaća za voditelja proizvodnje u Hrvatskoj je 1.237 EUR neto, dok je mjesečni medijan plaće 1.195 EUR neto. Raspon plaće za voditelja proizvodnje je u pravilu kod većine ispitanika između 929 EUR i 1.420 EUR. Procjena plaće se temelji na uzorku koji je prikupljen od 90 korisnika u proteklih 12 mjeseci.

Koliko je prema vama iznos od 1.237 EUR točan?

Koliko je prema vama iznos od 1.237 EUR točan?

točan Viša Niža
Ispunite upitnik i otkrijte kolika je plaća drugih osoba na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju, županiji i drugim parametrima.
Ispunite upitnik i otkrijte kolika je plaća drugih osoba na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju, županiji i drugim parametrima.
Često postavljena pitanja

Prosječna plaća je izračunata koristeći podatke o plaćama od 90 voditelja proizvodnje koji su podijelili informacije o svojim plaćama. Važno je napomenuti da na prosječnu plaću mogu utjecati godine radnog iskustva, stručna sprema, obrazovanje, grad i ekstremne vrijednosti, kao što su vrlo visoke ili vrlo niske plaće. Za detaljnije informacije o plaći voditelja proizvodnje, koje obuhvaćaju faktore poput godina radnog iskustva, obrazovanja, županije i ostale parametre, možete koristiti naš besplatni upitnik za uspoređivanje plaće.

Medijan plaće je kao srednji broj u nizu plaća. Zamisli da imamo 9 osoba i svaki od njih zarađuje neku plaću. Ako bismo sve plaće posložili od najmanje do najveće, medijan je ona plaća koja se nalazi točno u sredini tog niza, dakle 5. plaća kad brojimo od najmanje prema najvećoj.

Na primjer, ako imamo ovih 9 plaća: 600 EUR, 700 EUR, 800 EUR, 900 EUR, 1.100 EUR, 1.200 EUR, 1.500 EUR, 2.700 EUR i 3.000 EUR, medijan plaće bio bi 1.100 EUR. To znači da polovica osoba zarađuje manje od 1.100 EUR, a druga polovina zarađuje više od 1.100 EUR.

Medijan plaće često se koristi kao mjera centralne tendencije pri analizi plaća, jer je manje osjetljiv na izuzetke ili ekstremne vrijednosti u usporedbi s aritmetičkom sredinom (prosječnom vrijednošću).

Dakle, medijan je vrijednost koja dijeli skup na dva jednaka dijela, tako da polovina voditelja proizvodnje ima plaće veće od 1.195 EUR neto, a druga polovina ima plaće manje od 1.195 EUR neto.

Korištenje medijana plaće može biti korisno kako bi se dobila bolja predodžba o tome kolika je "uobičajena" plaća u nekoj skupini ili populaciji, a osobito kada postoje velike varijacije u plaćama.

Voditelj proizvodnje ima ključnu ulogu u osiguravanju glatkog i učinkovitog proizvodnog procesa unutar tvrtke. On je odgovoran za planiranje, upravljanje i kontrolu svih aspekata proizvodnje. Bilo da se radi o alokaciji resursa, određivanju rasporeda rada, ili koordinaciji timova, voditelj proizvodnje osigurava da proizvodni ciljevi budu postignuti na vrijeme i unutar predviđenog budžeta. Mora stalno tražiti načine za optimizaciju procesa, smanjenje troškova i povećanje kvalitete proizvoda.

Voditelj proizvodnje mora kombinirati tehničko znanje s vještinama upravljanja kako bi osigurao uspješnu realizaciju proizvodnih planova.

Hard skills
  • Razumijevanje proizvodnih procesa i tehnologija
  • Znanje o upravljanju opskrbnim lancem i planiranju proizvodnje
  • Sposobnost analize podataka i donošenja informiranih odluka
  • Vještine rukovođenja osobljem i timskog rada
  • Poznavanje pravila i propisa u vezi s proizvodnjom i sigurnošću na radu
Soft skills
  • Komunikacijske vještine za učinkovitu suradnju s različitim timovima i odjelima
  • Liderstvo i sposobnost vođenja i motiviranja osoblja
  • Problemljenje i analitičke vještine za rješavanje izazova u proizvodnji
  • Organizacijske vještine za upravljanje vremenom, resursima i projektima
  • Prilagodljivost i spremnost na brze promjene u proizvodnom okruženju

Za ulazak u ovo zanimanje, obično je potrebna srednja školska diploma, ali sve više poslodavaca traži visoko obrazovanje na područjima kao što su inženjering, upravljanje proizvodnjom ili srodne discipline. Također, stjecanje iskustva kroz praksu ili niže pozicije u proizvodnji može biti korisno.

Voditelji proizvodnje imaju ključnu ulogu u industriji jer su odgovorni za učinkovito vođenje proizvodnje. Budućnost voditelja proizvodnje može biti obećavajuća, osobito u sektorima kao što su automobilska industrija, elektronika, farmaceutska industrija i proizvodnja energije. Mogućnosti karijere u ovom polju uključuju napredovanje do viših pozicija upravljanja, kao što su direktor proizvodnje ili operativni direktor. Također, voditelji proizvodnje mogu raditi u različitim industrijama, što im omogućuje raznolikost i fleksibilnost u karijeri. Obrazovanje i stručno usavršavanje igraju ključnu ulogu u napredovanju u ovom polju, tako da je važno kontinuirano se usavršavati i pratiti nove tehnologije i trendove u proizvodnji. Izgradnja mreže kontakata i stvaranje pozitivnih odnosa s ključnim dionicima također može pomoći voditelju proizvodnje u napredovanju u karijeri i postizanju uspjeha u industriji.© 2023 Adorio - made withfor Croatia