Logo JAMNICA plus d.o.o.

JAMNICA plus d.o.o.

JAMNICA plus d.o.o.

8
4.1

Pogodnosti za zaposlenike

Sustav internih napredovanja

Uskrsnica, božićnica i jubilarne nagrade

Puni trošak prijevoza

Multisport kartica

Neograničena količina naših proizvoda tokom radnog vremena

Naknada za topli obrok

Edukacije i usavršavanja

Bonus za bivše sezonske djelatnike na pojedinim lokacijama
i našim radnicima koji preporuče sezonskog djelatnika za pojedine lokacije

Playstation unutar smještaja u slučaju rada na nekoj lokaciji koja nije lokacija života

Dar za djecu

Dodatno zdravstveno osiguranje

Regres


© 2024 Adorio - made withfor