Pravnik

Posao pravnik

Što radi pravnik?

Tvoj posao pravnika je savjetovanje i/ili zastupanje tvojih klijenata u okviru pravnih pitanja, kao i zastupanje interesa pojedinih stranaka. U pružanju pravnih savjeta, odvjetnici prvenstveno pružaju svojim klijentima detaljne informacije o svojim pravima i šansama za uspjeh nakon temeljitog pregleda slučaja. Ako postoje postupci pred tijelima vlasti ili sudovima, kao odvjetnik možeš preuzeti ulogu zastupnika od strane branitelja. U građanskom postupku i pred višim instancama postoji čak i provedba zakona, što znači da optuženi, moraju tražiti pravnu pomoć po zakonu. Za određena područja prava postoje njihovi specijalisti pravnici, na primjer u zakonu o zapošljavanju, nasljednom pravu, obiteljskom pravu, u međunarodnom poslovnom pravu, socijalnom pravu, poreznom pravu, kaznenom pravu ili u autorskom pravu i pravu medija.

Muškarci

Žene


Obrazovanje

potrebno je završiti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava


Važni školski predmeti

hrvatski, engleski, matematika, ekonomija i pravo

Potrebne vještine pravnika

Suci, državni odvjetnici ili odvjetnici moraju u svome radu biti sposobni detaljno analizirati činjenice i dokaze, odnosno moraju biti sposobni praktično primijeniti stečeno pravno znanje kroz poznavanje zakona u Republici Hrvatskoj. Osim toga, svakako je poželjno da magistar prava u pravosuđu ima dobre komunikacijske vještine koje su potrebne za argumentiranje stajališta u sudskim i izvansudskim postupcima, a sve kako bi u konačnici ispunio traženi zadatak. Nerijetko tvoj posao zahtijeva detaljnu komunikaciju sa svim zainteresiranim osobama u vezi poduzimanja radnji za koje te je stranka ovlastila, te je potrebno da budeš visoko motiviran, pouzdan i diskretan, obzirom da ti stranka ponekada povjerava privatne detalje.

Hard skills

  • Stručnost u pravnim pitanjima
  • Poznavanje prava

Soft skills

  • Analitičke vještine
  • Retoričke i komunikacijske vještine
  • Povjerljivost, empatija i pouzdanost
  • Visoka spremnost na učenje
  • Nezavisnost
  • Pouzdanost

Kakva je budućnost pravnika?

Prema najnovijim istraživanjima, pravnika je sve više pa je samim time i konkurencija na tržištu rada sve veća. To znači da sada sve više konzultantskih i kreditnih trgovačkih društava ili institucija, kao što su banke i osiguravajuća društva, mogu radi obavljanja raznih pravnih zadataka, koristiti tvoje usluge. Za pravna pitanja sve se više traži kontakt s specijaliziranima pravnicima. Stoga će pravnici sa specijaliziranim znanjem u određenim područjima prava u budućnosti imati bolju poziciju na tržištu rada. Važno je napomenuti kako je trenutno u Republici Hrvatskoj moguće specijalizirati preko 15 pravnih područja kao što su obiteljsko pravo, nasljedno pravo, kazneno pravo, trgovačko pravo, europsko pravo, ljudska prava, sportsko pravo i dr.


© 2021 Adorio - made within Croatia