Tehničar u preradi mlijeka

Posao tehničar u preradi mlijeka

Što radi tehničar u preradi mlijeka?

Jesi li se ikada zapitao, koji put prolazi mlijeko, prije nego ga uliješ u žitarice? Naravno, mlijeko dolazi od krava, to je ono što učimo u vrtiću. Ali što se događa nakon toga? Samo ga natočiti u Tetra Pak, nije moguće. Mlijeko se prvo mora pripremiti, homogenizirati ili zagrijati, a potreban je i stručan kadar. Kao tehničar u preradi mlijeka, tvoj zadatak je izrada raznih mliječnih proizvoda od sirovog mlijeka - bilo da se radi o konzumnom mlijeku, jogurtu, maslacu, siru ili mlijeku u prahu. Da bi to učinio, provjeravaš okus i miris svježeg proizvoda, uzimaš uzorke te ih kemijski i mikrobiološki analiziraš. Ako je kvaliteta dobra, obrađuješ ih u proizvodnim, pasterizacijskim i homogenizacijskim postrojenjima. Zatim se gotovi proizvodi uz pomoć drugih strojeva, pune u ambalažu i pripremaju za isporuku.

Muškarci

Žene


Obrazovanje

potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine


Važni školski predmeti

kemija, matematika, biologija

Potrebne vještine tehničara u preradi mlijeka

Tehničar u preradi mlijeka radi s hranom i stoga moraš biti dobro informiran o higijenskim standardima, te ih se pažljivo pridržavati. Osim toga, moraš biti u stanju upravljati različitim strojevima kao što su sustavi za punjenje i homogenizaciju, te razne laboratorijske tehnologije. Dodatno će ti u proizvodnji sira, jogurta i sličnih proizvoda pomoći široka biološka i kemijska stručnost. Trebao bi biti fizički otporan, obzirom da si tokom svog radnog vremena izložen visokim toplinama i vlazi. Veći dio radnog vremena provesti ćeš u radu s bakterijama mliječnih kiselina, te sredstvima za čišćenje, zbog čega ne bi trebao imati osjetljivu kožu ili kožne bolesti. Osim toga, potreban ti je dobar osjećaj za miris i okus kako bi mogao provjeravati kvalitetu mlijeka.

Hard skills

    Kemijska i biološka stručnost Laboratorijska tehnologija Znanje o proizvodnji mlijeka, sira, jogurta Stručnost u području higijenskih standarda

Soft skills

    Fizička otpornost Timski rad

Kakva je budućnost tehničara u preradi mlijeka?

Tehničari u preradi mlijeka zapošljavaju se prvenstveno u mljekarama i siranama. Budući da profesije koje se bave hranom znače i veliku odgovornost, u toj su industriji zaposleni samo obučeni profesionalci. Kao i u poljoprivredi, posebno se manje tvrtke suočavaju s gospodarskim izazovima, te se moraju preorijentirati. Razvoj tehnologije također utječe na tvoj posao, gdje ti razni strojevi olakšavaju radni dan. Zauzvrat, moraš imati više tehničkog znanja za pravilno upravljanje, održavanje i pregledavanje strojeva. To te čini važnom karikom u proizvodnom lancu. Razne specijalizacije će ti pomoći da se bolje pozicioniraš na tržištu rada.


© 2021 Adorio - made within Croatia