Učitelj razredne nastave

Posao učitelj razredne nastave

Što radi učitelj razredne nastave?

Kao učitelj razradne nastave u osnovnoj školi, učiš djecu od prvog do četvrtog razreda. Tvoja glavna zadaća je učenike naučiti osnovne vještine čitanja, pisanja i računanja. Osim toga učiš ih osnovama likovne i glazbene kulture, prirode i društva, kao tjelesne i zdravstvene kulture. Plan nastave je unaprijed definiran, te ovisno o potrebi zadaješ domaću zadaću, testove ili školske radove. Ocjenjivanje tijekom i na kraju školske godine, također je u tvom opisu posla. Uz rad u neposrednoj nastavi i slobodnim aktivnostima učitelj ima i druge odgojno-obrazovne zadatke. Potrebno je sustavno pratiti napredovanje svakog učenika, što obuhvaća vrednovanje njegova napretka. Nužno je prepoznati talente, te ih individualno motivirati. U tu svrhu se u školi održavaju roditeljski sastanci, na kojima s roditeljima razgovaraš o snagama i slabostima njihove djece. Osim predavanja gradiva, imaš i organizacijske odgovornosti: planiranje putovanja, odlasci u kazalište, izložbe, skijanje i sl.

Muškarci

Žene


Obrazovanje

potrebno je završiti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij, specijalistički diplomski stručni učiteljski studij i/ili stručni učiteljski studij


Važni školski predmeti

hrvatski, engleski, matematika, priroda, tjelesna i zdravstvena kultura

Potrebne vještine učitelja razredne nastave

Kao učitelj u osnovnoj školi, trebao bi uživati u radu s djecom, te je važno da pored strpljenja i autoriteta, možeš rješavati sukobe. Tvoj posao u školi se temelji na dobrom poznavanju hrvatskog jezika, te da nastavne predmete i lekcije na jednostavan način možeš prenijeti i objasniti učenicima. U slučaju nužde, trebao bi biti otporan na stres i spreman pružiti vještine prve pomoći.

Hard skills

 • Odlično znanje hrvatskog jezika
 • Opća kultura
 • Organizacijske vještine
 • Znanje specifično za predmet
 • Medijska pismenost
 • Vještine prve pomoći

Soft skills

 • Uživanje u radu s djecom
 • Samopouzdanje
 • Otpornost na stres
 • Strpljenje
 • Mogućnost rješavanja sukoba

Kakva je budućnost učitelja razredne nastave?

Nakon obavljenog studija potrebno je obaviti jednogodišnji pripravnički staž, nakon čega se polaže ispit, prije mogućeg zaposlenja. U budućnosti ćeš morati biti spreman raditi s novim materijalima za učenje, kao što su videozapisi, prezentacije i sl. Korištenje računala ili tableta tijekom e-learning projekata već se testira u različitim predmetima u nekim školama.


© 2021 Adorio - made within Croatia