Plaća Armirač

Prosječna plaća

7.252 kn

Medijan plaće

6.500 kn

Prosječna mjesečna plaća za armirača u Hrvatskoj je 7.252 kn neto. Raspon plaće za većinu je između 5.000 kn i 9.750 kn. Procjena plaće se temelji na uzorku od 34 plaće koje su prikupljene od korisnika i oglasa za posao u proteklih 36 mjeseci. Prosječna plaća predstavlja aritmetičku sredinu koja se dobiva zbrajanjem vrijednosti članova skupine i dijeljenjem zbroja s brojem pribrojnika.

Koliko je prema vama iznos od 7.252 kn točan?

Koliko je prema vama iznos od 7.252 kn točan?

Točan Viša Niža

Ispunite upitnik i otkrijte koliko biste trebali zarađivati na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju i drugim parametrima.
Primjer izvještaja

Ispunite upitnik i otkrijte koliko biste trebali zarađivati na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju i drugim parametrima. Primjer izvještaja


ARMIRAČ

opis posla: koliko god se to u prvi mah činilo nemogućim, beton mora biti čvrst i – elastičan. da bi se to postiglo, u betonske elemente i konstrukcije za razne građevine stavljaju se na poseban način...

Novalja
ARMIRAČ

rezanje, savijanje,vezanje. zavarivanje, polaganje ab konstrukcija, te razni drugi armirački radovi

Satnica Đakovačka


POMOĆNI ARMIRAČ

pomoćni poslovi pri rezanju, savijanju,vezanju. zavarivanju, polaganju ab konstrukcija, te razni drugi armirački radovi

Satnica ĐakovačkaARMIRAČ

poslovi armiraČa, zainteresirani kandidati mogu se obratiti na jedan od sljedeĆih kontakata: 1. siniŠa francetiĆ broj telefona: 095/535/4667, e-mail: sfrancetic@hidro-tehnika.hr

Karlovac


ARMIRAČ

• svi poslovi u armiraČnici • izrada svih vrsta armatura za gradiliŠte • odgovoran za upotrebu zaŠtitnih sredstava • obavlja ostale poslove prema nalogu neposredno nadreĐenog

Požega


ARMIRAČ

• svi poslovi u armiraČnici • izrada svih vrsta armatura za gradiliŠte • odgovoran za upotrebu zaŠtitnih sredstava • obavlja ostale poslove prema nalogu neposredno nadreĐenog

Petrinja


Korisnici također pretražuju

 • INFOBIP
  • (4.09)
  IT
  48 oglasa za posao
 • AKTIVIS
  • (5.00)
  IT
  4 oglasa za posao
 • M SAN
  • (3.12)
  Distribucija
  64 oglasa za posao
 • NEURALAB
  • (4.74)
  eCommerce development
  1 oglas za posao
 • FIVE
  • (4.61)
  Digitalna agencija
  43 oglasa za posao

© 2022 Adorio - made within Croatia