Plaća Web dizajner

Prosječna plaća

1.158 EUR

Medijan plaće

1.022 EUR

Prosječna mjesečna plaća za web dizajnera u Hrvatskoj je 1.158 EUR neto. Raspon plaće za većinu osoba je između 863 EUR i 1.394 EUR. Procjena plaće se temelji na uzorku od 85 plaće koje su prikupljene od korisnika u proteklih 12 mjeseci. Prosječna plaća predstavlja aritmetičku sredinu koja se dobiva zbrajanjem vrijednosti članova skupine i dijeljenjem zbroja s brojem pribrojnika.

Koliko je prema vama iznos od 1.158 EUR točan?

Koliko je prema vama iznos od 1.158 EUR točan?

Točan Viša Niža

Ispunite upitnik i otkrijte koliko biste trebali zarađivati na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju i drugim parametrima.
Primjer izvještaja

Ispunite upitnik i otkrijte koliko biste trebali zarađivati na vašem radnom mjestu prema zanimanju, godinama radnog iskustva, obrazovanju i drugim parametrima. Primjer izvještaja

Korisnici također pretražuju


© 2023 Adorio - made within Croatia