Posao Psiholog

17 oglasa za posao: Psiholog

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N. N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/...

Ludbreg

KLASA: 112-06/20-01/3 URBROJ: 2162-15-02-02-20-2  od 19. XI 2020. Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, članka 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Pakrac, članka 16....

Pakrac

Prati obavijesti za nove oglase za posao
Nastavkom prihvaćate naše Uvjete korištenja. Možete se u bilo kojem trenutku odjaviti od primanja obavijesti novih oglasa za posao.

© 2020 Adorio - made within Croatia