Lektor

Posao lektor

Što radi lektor?

Za tebe knjiga, nije samo nekoliko tiskanih stranica papira, nego ti otvara vrata u novi svijet? Čitanje ti nije samo hobi, već i tvoja strast? Imaš dobar osjećaj za literaturu, koja bi mogla biti zanimljiva drugim čitateljima? Time ispunjavaš osnovne zahtjeve za posao lektora. Kao lektor pregledavaš manuskripte autora i sudjeluješ u odlukama vezane uz izdavanje. Osim toga, nadzireš i ispravljaš tekstove. Tu ne provjeravaš samo pravopis, nego i kontekst i značenje teksta, kao i slike koje su ubačene uz tekst. Svoje komentare ćeš raspraviti sa autorima i izdavačima, te u dogovoru s njima odrediti datum publiciranja knjige. Nakon što autor primijeni tvoje komentare, ponovno ćeš pročitati knjigu te dati odobrenje za printanje. Dizajn omota knjige, također je u opisu tvog posla. Mnogi lektori su specijalizirani za određenu vrstu teksta ili discipline, kao na primjer znanstveni tekstovi, romani ili beletristika. Ovisno o području u kojem se specijaliziraš, također ćeš sudjelovati na sajmovima, pa čak i tražiti nove talente.

Muškarci

Žene


Obrazovanje

potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij lingvistike


Važni školski predmeti

hrvatski, engleski

Potrebne vještine lektora

To što voliš čitati, nije dovoljno da te se kvalificira kao lektora. Iako je važno da knjige promatraš kao svoju strast, to nije dovoljno. Također moraš imati i dobar osjećaj za prodajni potencijal radova, jer u ostalom uvijek si u potrazi za sljedećim bestselerima za svog izdavača. Kada pronađeš obećavajući rad, krećeš sa pregledom. Moraš ovladati pravopisom i gramatikom, te imati konstruktivna rješenja za moguće promjene sadržaja. Obzirom da svaki odabrani tekst pratiš do izdavanja i plasiranja na tržište, tvoj rad podsjeća na posao projektnog menadžera. U razgovoru s autorima, trebao bi pregovarati o njihovoj naknadi, za što su ti potrebne vještine pregovaranja i prodaje. Kada je knjiga već plasirana na tržištu, trebao bi voditi računa o povećanju prodaje, jer naposljetku i izdavač želi nešto zaraditi od izdavanja.

Hard skills

 • Jezična kompetencija
 • Poznavanje stranih jezika
 • Stručnost u marketingu
 • Upravljanje projektima
 • Osnovno pravno znanje

Soft skills

 • Jezične vještine
 • Izvrstan izražaj u govoru i pismu
 • Fleksibilnost
 • Kreativnost
 • Vještine pregovaranja
 • Organizacijske vještine

Kakva je budućnost lektora?

Kao lektor obično radiš za izdavačku kuću, medijsku tvrtku ili web portal. Svaki rad objavljen uz tvoju pomoć proširit će tvoj portfelj, a time i kvalifikaciju. Zbog interneta, rad izdavača, a time i lektora, postaje sve teži. Mnogi autori koriste mogućnost samostalnog objavljivanja, te svoja djela objavljuju digitalno na svom blogu ili u vlastitom izdanju. Da bi se suprotstavili tom trendu, izdavači moraju pribjeći jeftinijem e-izdavaštvu. Time se stvaraju i novi profili radnih mjesta, kao što su Social Media Manageri i programeri aplikacija. Oni se brinu o tome da e-knjige budu zanimljive i da ih kupci kupuju. Zbog digitalizacije su također nastali i novi proizvodi, kao što su na tabletima Kindle ili Tolino, gdje se e-knjige mogu jednostavno prikupljati i sortirati.


© 2021 Adorio - made within Croatia