Liječnik

Posao liječnik

Što radi liječnik?

Fascinira te ljudsko tijelo, njegova anatomija i procesi? Želiš znati više o bolestima, te kako ih liječiti? Empatičan si i voliš raditi u kontaktu s drugima? Tada ti se može svidjeti svakodnevni rad liječnika. Na temelju povijest bolesti, provodiš pregled pacijenta ili preporučiš pregled kod specijaliste. Tada na temelju nalaza, postavljaš dijagnoze i određuješ liječenje ili terapiju. Ili si ti sam stručnjak koji savjetuje druge u posebnim slučajevima. Na taj način ne samo da se susrećeš s najrazličitijim simptomima, već i različite ljude i njihovu povijest. Jer, kao liječnik, ne samo da se boriš protiv fizičkih tegoba, nego uvijek vodiš računa o strahovima koji se mogu pojaviti kroz bolesti. Bez obzira koliko je dan dugačak, možeš biti siguran: neće ti biti dosadno!

Muškarci

Žene


Obrazovanje

potrebno je završiti redovni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine


Važni školski predmeti

biologija, latinski, kemija

Potrebne vještine liječnika

U vrijeme digitalizacije, boriš se protiv Google doktora, obzirom da velik broj pacijenata sami donose zaključke, koje svoje simptome pronalaze na internetu. Tako obična bol u ruci, nekome može postati teška bolest. Tvoj zadatak je da nakon pregleda smiriš pacijenta koji je u strahu i objasniš mu simptome. Da bi to mogao, morati ćeš se konstantno educirati. Anatomija je nešto o čemu učiš na fakultetu, te to nikad ne smiješ zaboraviti. Trebao bi proučavati i nove metode liječenja, ali pritom ne zaboraviti stare. Osim svega toga, moraš biti i stručnjak za prvu pomoć i u stanju nekoga oživjeti u hitnim situacijama. Veliki broj ljudi se boji ići doktoru, tako da ne škodi i poneko znanje o psihološkom pristupu pacijentima.

Hard skills

  • Znanje o medicini
  • Anatomija
  • Psihologija
  • Prva pomoć i reanimacija

Soft skills

  • Spretnost
  • Mentalna i fizička otpornost
  • Odgovornost
  • Empatija i društvene vještine

Kakva je budućnost liječnika?

Za liječnicima uvijek postoji stalna potreba, bilo da se radi o liječnicima opće prakse ili specijalistima kao što su ortopedi, oftalmolozi ili pedijatri. Kao početnik, trebao bi se redovito educirati, jer svakim danom postoje nova medicinska istraživanja, nove metode liječenja i napredna tehnologija.


© 2021 Adorio - made within Croatia