Ravnatelj odgojno-obrazovnih ustanova

Posao Ravnatelj odgojno-obrazovnih ustanova

Što radi Ravnatelj odgojno-obrazovnih ustanova?

U školi si bio predsjednik razreda? Od uvijek si svoju školu htio učiniti boljom, ali tada tvoj glas nije bio toliko jak da bi nešto mogao promijeniti? Onda bi te moglo zanimati zanimanje ravnatelja odgojno obrazovnih ustanova. Kao ravnatelj upravljaš i rukovodiš radom ustanove, te se može upotrijebiti i naziv školski menadžeri. Tvoj zadatak je organizirati rad svih zaposlenih, tako da se odvija bez poteškoća i što kvalitetnije. Zajedno sa školskim odborom, na početku školske godine, ravnatelj treba izraditi godišnji plan i program rada, na osnovi kojeg će škola funkcionirati u sljedećoj godini. Morati ćeš redovito izvještavati i informirati školski odbor o provođenju plana i programa. Dio odluka kao ravnatelj ne možeš donositi samostalno, nego ti je potrebna suglasnost školskog odbora ( npr. odluka o većoj investiciji) No ipak, vrlo si samostalan u upravljanju školom, pa tako donosiš i odluke o zapošljavanju. Također ćeš kao ravnatelj organizirati i sudjelovati u radu stručnih organa škole: učiteljskog vijeća, razrednog vijeća i razrednika. U suradnji sa tajništvom i računovodstvom, brinuti ćeš o financijskom poslovanju škole, te izrađivati financijski plan i završni račun škole.

Muškarci

Žene


Obrazovanje

za obavljanje poslova ravnatelja potrebno je, nakon srednje škole, završiti ili pedagošku akademiju ili neki od nastavničkih studija na filozofskom fakultetu, odnosno pedagoškom fakultetu. Ravnatelja bira školski odbor, a potvrđuje ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja.


Važni školski predmeti

hrvatski, matematika, engleski

Potrebne vještine ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova

Postati ravnatelj nije lako, jer je broj određen brojem ustanova. No da bi postao ravnateljem, potrebno je nakon srednje škole završiti pedagošku akademiju ili neki od nastavničkih studija na filozofskom odnosno, pedagoškom fakultetu. Odluku o ravnatelju bira školski odbor, kojeg mora potvrditi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Iskustvo rada kao nastavnika ili stručnog suradnika, pomoći će ti u izboru za ravnatelja.

Hard skills

  • Dobro pismeno i usmeno izražavanje
  • Organizacija
  • Poznavanje obrazovnog sustava

Soft skills

  • Odlučnost
  • Empatija
  • Objektivnost
  • Odgovornost
  • Smisao za rješavanja problema

Kakva je budućnost ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova?

Posao ravnatelja je uglavnom uredski, ali često svoje vrijeme provodiš na raznim sastancima. Kao ravnatelj, rijetko imaš poslovna putovanja, te su odlasci najčešće u županijski ured za prosvjetu. Zanimanje ravnatelja je vrlo odgovoran posao, te zahtjeva visoku razinu koncentracije, te može biti stresan. Da bi svoj posao moga kvalitetno odrađivati, morati ćeš biti jako organiziran i dobar u radu s ljudima. Dobra komunikativnost i smisao za probleme drugih i strpljivost u odnosu s njima, su jedne od najvažnijih osobina. Kako bi tvoji planovi i ciljevi, koje imaš s ustanovom koju vodiš bili ostvarivi, morati ćeš biti jako objektivan i sposoban kvalitetno planirati. Dobar izražaj u govoru i pismu, pomoći će ti kod čestih izvještavanja i informiranja o radu ustanove u kojoj si ravnatelj.


© 2021 Adorio - made within Croatia